Druz İş Sağlığı Uzmanı | Güncel İSG Mevzuatı
Eğitim
Güncel İSG Mevzuatı
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 31 Ocak 2018 Tarih ve 30318 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız


Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik18 Kasım 2017 Tarih ve 30244 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız

İş Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğ1 Ekim 2017 Tarih ve 30197 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız

Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ, 26 Eylül 2017 Tarih ve 30192 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınızBüyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik, 18 Temmuz 2017 Tarih ve 30127 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü Veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 18 Temmuz 2017 Tarih ve 30127 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 18 Temmuz 2017 Tarih ve 30127 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, 18 Ağustos 2017 Tarih ve 30158 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, 18 Ağustos 2017 Tarih ve 30158 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik, 19 Ağustos 2017 Tarih ve 30159 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Postalar Halinde İşçi Çalıştırılarak Yürütülen İşlerde Çalışmalara İlişkin Özel Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 19 Ağustos 2017 Tarih ve 30159 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Alt İşverenlik Yönetmeliği, 25 Ağustos 2017 Tarih ve 30165 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

İş Kanununa İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği, 25 Ağustos 2017 Tarih ve 30165 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

İş Kanununa İlişkin Fazla Çalışma Ve Fazla Sürelerle Çalışma Yönetmeliği, 25 Ağustos 2017 Tarih ve 30165 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik, 11 Mayıs 2017 Tarih ve 30063 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, 12 Mayıs 2017 Tarih ve 30064 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Serbest Bölgelerde Çalışacak Yabancıların Çalışma İzinlerine Dair Yönetmelik, 27 Mayıs 2017 Tarih ve 30078 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, 29 Haziran 2017 Tarih ve 30109 sayısı ile değiştirilmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.Yeraltı Maden İşyerlerinde Kurulacak Sığınma Odaları Hakkında Tebliğ, 8 Nisan 2017 Tarih ve 30032 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 24 Nisan 2017 Tarih ve 30047 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız.İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik, 24.01.2017 tarih ve 29958 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan aynı adlı yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır
İndirmek için buraya tıklayınız

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2/1/2017 tarihi ve 29936 sayısı ile yürürlüğe girmiştir.
İndirmek için buraya tıklayınız