Dr.uz - Eğitim | İş Güvenliği Uzmanlığı
Eğitim
İş Güvenliği Uzmanlığı

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimlerini Düzenleyen Kanunlar

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri; 20.06.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilen, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan  6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında, 29 Aralık 2012 tarih ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 25. maddesine göre düzenlenmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri (Madde 21)

1-) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

2-) İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

Eğitim Katılım Belgesi (Madde 22)

1-) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, Ek-10’daki örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.

2-) Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.

İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi Alabilecek Meslek Grupları

     A-) Dört (4) Yıllık Fakülte Mezunlarından;

        1.Mühendisler

        2.Mimarlar

        3.Teknik Öğretmenler

        4.Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Mezunları

        5.Fen veya Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Mezunları
 

     B-) İki (2) Yıllık Meslek Yüksekokulu Mezunlarından;

                  1.İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Mezunları

DRUZ Eğitim Kurumu

DRUZ; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan "08.04.2013 tarih ve 125 İH-İG Belge Numarasıyla" yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur. bu kapsamda DRUZ İş Güvenliği Uzmanlığı Temel  Eğitimleri vermektedir. Online Kayıt Formunu doldurarak kayıt işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi, ayrıntılı bilgi için; 444 18 17 nolu telefonu da arayabilirsiniz.

Dokümanlar