Dr.uz - Eğitim | İşyeri Hekimliği
Eğitim
İşyeri Hekimliği

İşyeri Hekimlerinin Eğitimlerini Düzenleyen Kanunlar

İşyeri Hekimlerinin eğitimleri; 20.06.2012 tarihinde TBMM'de kabul edilen, 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında ve 27 Kasım 2010 tarih ve 27768 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 30., 31. ve 32. maddelerine göre düzenlenmiştir.

İşyeri Hekimlerinin Eğitimleri (Madde 30)

1-) Bakanlıkça belirlenecek eğitim programları teorik ve uygulamalı olmak üzere iki bölümden oluşur. Eğitim süreleri, teorik kısmı 180 saatten, uygulama kısmı 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. Uygulamalı eğitimler işyeri hekimi bulunan bir işyerinde yapılır.

2-) İşyeri hekimleri belgelerini aldıkları tarihten itibaren beş yıllık aralıklarla eğitim kurumları tarafından düzenlenecek bilgi yenileme eğitimine katılmak zorundadırlar. Bu eğitimin süresi 30 saatten az olamaz.

Eğitim Katılım Belgesi (Madde 31)

1-) Eğitimi tamamlayan adaylara eğitim kurumları tarafından, Ek-10’daki örneğine uygun eğitim katılım belgesi düzenlenir. Bu belgeler, eğitimin tamamlanmasından itibaren en geç 10 gün içerisinde Bakanlığa gönderilir.
 
2-) Eğitim katılım belgesi Bakanlığa gönderilmeyen adaylar sınava katılamaz, yenileme eğitimine katılma zorunluluğu bulunanların ise vize işlemleri yapılmaz.

Sınavlar (Madde 32)

1-) Eğitim programlarını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır.
 
2-) Girdiği ilk sınavda başarılı olamayan aday takip eden sınavlardan birine daha katılabilir. Ancak iki sınavda da başarılı olamayanlar yeniden eğitim programına katılmak zorundadırlar.
 
3-) Sınavlarda 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır, itirazlar sınavı düzenleyen kurum tarafından sonuçlandırılır.

İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi Programı

İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimi toplam 30 saattir ve tamamı Yüzyüze eğitim şeklinde yapılmaktadır. Yenileme eğitimini tamamlayan katılımcıların sertifikaları, Bakanlıkça 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde vizelenmektedir.

DRUZ Eğitim Kurumu

DRUZ; 27768 sayılı yönetmeliğe uygun olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca "02.02.2011 tarih ve 42-İH Belge Numarasıyla" yetkilendirilmiş Eğitim Kurumudur. Bu kapsamda DRUZ; İşyeri Hekimliği Temel ve İşyeri Hekimliği Yenileme Eğitimleri vermektedir. İşyeri hekimliği eğitimi için Online Kayıt Formunu doldurarak kayıt işlemlerinizi yapabileceğiniz gibi, ayrıntılı bilgi için; 444 18 17 nolu telefonu da arayabilirsiniz.
 
Dokümanlar