Gürültü Maruziyet Hesabı, Günlük ve haftalık gürültü maruziyeti
Eğitim
HESAPLAMALAR
Yetki Hesabı - İHE ve İGU aylık çalışma saatleri
Gürültü Maruziyet Hesabı - Günlük ve Haftalık Gürültü Maruziyeti
Özürlülük Hesabı - Birden çok özürlülüğün toplam hesabı
İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hekimliği Sertifa Sorgulama Sistemi
İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi
GÜNLÜK GÜRÜLTÜ MARUZİYET DÜZEYİ HESABI
Görev Maruziyet Düzeyi Maruziyet Süresi Maruziyet Sayıları Maruziyet Düzeyi
SN (LAeq dB) (Saat) (1 Saatlik) (İş/Görev) Günlük
1
2
3
4
5
6
7
Toplam
Günlük Gürültü Maruziyet Düzeyi Hesabı Yazdır
HAFTALIK GÜRÜLTÜ MARUZİYET DÜZEYİ HESABI
Günler Maruziyet Düzeyi Maruziyet Düzeyi
SN (LAeq dB) Haftalik
1
2
3
4
5
6
7
Haftalık Gürültü Maruziyet Düzeyi Hesabı Yazdır