Dr.uz - Eğitim | Bilgi Güvenliği Politikamız
Eğitim
Bilgi Güvenliği Politikamız

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ
 

DRUZ YAZILIM ailesi olarak, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistem Standardı doğrultusunda;

* Kendisi ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,

* Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,

* Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

* Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,

* Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

* Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimleri sağlamayı,

* İş/Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

* Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

* Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı

 
taahhüt ederiz