Druz İş Sağlığı Uzmanı | Yeni Tehlike Sınıfları Tebliği Yayımlandı
Eğitim
Yeni Tehlike Sınıfları Tebliği Yayımlandı
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 26 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yayımlanan tebliğ önceki tebliğe nazaran işyerlerini çok daha detaylı bir şekilde ele almaktadır. Bir önceki tebliğde işkolları genel anlamda tanımlanmakta idi. Yeni tebliğde ise işkolları kendi içerisinde de alt iş kollarını içerecek şekilde açıklanmakta ve detaylandırılmaktadır.
Toplamda 2182 işkolu Tebliğ listesinde sınıflamaya dahil edilmiş olup;
924 işkolu Az Tehlikeli İşler,
919 işkolu Tehlikeli İşler,
339 işkolu ise Çok Tehlikeli İşler kategorisinde değerlendirilmiştir.

Resmi Gazete'de 26.12.2012 tarihinde yayımlanan Tehlike Sınıfları Tebliği ve ekli listeyi aşağıdan indirebilirsiniz.