Druz İş Sağlığı Uzmanı | ÖNEMLİ! 21 Aralık Sınav Prosedürü açıklandı!
Eğitim
ÖNEMLİ! 21 Aralık Sınav Prosedürü açıklandı!

21 ARALIK 2013 Tarihinde Yapılacak
İşyeri Hekimliği Sınavı ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Girecek Adaylar Hakkında Duyuru!

Sınav başvuru süreci ile ilgili size gerekli olabilecek tüm bilgileri aşağıda aktarıyoruz:
 
21 Aralık 2013 tarihindeki İşyeri Hekimliği Sınavı ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merkezi sınav olarak uygulanmaktadır.
 
Sınav Prosedürü, özetle 3 aşamadan oluşmaktadır: (22 Kasım’a kadar işlem yapılması gerekmiyor!)
          I.            Sınav Ücreti yatırılması (22 Kasım’dan itibaren 3 Aralık’a kadar!)
        II.            Fotoğrafın taranıp, web sayfasına yüklenmesi (22 Kasım’dan itibaren 3 Aralık’a kadar!)
      III.            Sınav Giriş Belgesinin web sayfasından çıktı alınması (11 Aralık’tan sonra!)

 
SINAV BAŞVURUSUNDA İZLENECEK YOL HARİTASI

I. SINAV ÜCRETİ YATIRMA İŞLEMİ:

Sınav Uygulama Duyurusu; Milli Eğitim Bakanlığı’na ait;
http://www.meb.gov.tr/sinavlar/dokumanlar/2013/duyuru/IsSaglşigiIsGuvn_IsYeriHekim_Uzm.pdf adresinde (Sınavlar/Merkezi Sistem Sınav Duyuruları başlığı altında) açıklanmıştır. Başvurular; aday tarafından 22 Kasım’da başlayacak olup; 03.12.2013 tarihine kadar yapılacaktır.Sınav ücreti yatırma işlemleri 3 Aralık Salı gününe kadar sürmekle birlikte, son günlerde ciddi yoğunlaşma beklendiği ve hatta sistem kilitlenmeleri yaşanabileceği için, 22 Kasım’dan itibaren en kısa zamanda bu işlemi yapmanızı önemle tavsiye ediyoruz. Sonraya erteleyerek, lütfen bu sıkıntıyı yaşamayınız.

Öncelikle, adaylar; 35 TL (KDV dahil) olan sınav ücretini, 22 Kasım’dan itibaren 3 Aralık 2013 tarihine kadar,

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi’nin;
*  T.C. Ziraat Bankası Ankara-Başkent Şubesi
*  Türkiye Vakıflar Bankası  Ankara-Merkez Şubesi
*  Türkiye Halk Bankası Ankara-Küçükesat Şubesi.

Bu bankalardan herhangi birisinin, Türkiye’deki herhangi bir şubesine giderek “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile yatıracaklardır.
Aday, ilgili banka şubelerinden birisine gidip, sınav ücretini bankaya yatırırken, Kurumsal Tahsilat ile işlem yapılacağını söylemelidir. “MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi,Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı” ifadesi kullanıldığında sistem otomatik olarak kişiyi tanımlayacaktır. Adayın, T.C. Kimlik numarasının banka görevlisine verilmesi şarttır. Kurumsal tahsilat ibaresi ve girilecek sınavın adının (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işyeri hekimliği sınavı ya da iş güvenliği uzmanlığı sınavı ibaresinin) Dekont’ta yazılı olması hatırlatılmalıdır.

Hesap otomatik olarak tanımlandığından, hesap numarası bulunmamaktadır.
Havale veya EFT kabul edilememektedir.
İşlem gerçekleştirilirken, havale ücreti ödenmemektedir.
 
Daha önceki sınavlara girip, o sınavlar için sınav ücreti yatıranlar; her sınavın ücreti sadece o sınava dair olduğu için, bu sınav için yine ücret yatırmalıdırlar!
 
II. FOTOĞRAF YÜKLEME İŞLEMİ:
1. Banka işleminden sonra, yine aynı tarih aralığında (3 Aralık’a kadar), www.meb.gov.tr adresine giriş yapılmalıdır. Bu aşamada, web sayfasına fotoğrafınızın yüklenmesi işlemi gerçekleştirilecektir.
 
2.Web sayfasında, ilgili linke tıklandığında(bu link henüz açılmamıştır!), Menüde açılan 'kontrol kodunu' giriniz.
 
3.Gerekli kimlik bilgilerini giriniz. (T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi, Baba Adı, vb.)

4.“Giriş” butonuna basınız.
               
5.Açılan yeni sayfanın sağ bölümüne fotoğrafınızı eklemeniz gerekiyor.

Fotoğrafınızı taratınız. Bilgisayarınıza yüklemeniz gereken fotoğrafınızın “jpg” formatında olmalıdır.

III.SINAV GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI:
             Yukardaki adımları gerçekleştirdikten sonra:
Adaylara ait fotoğraflı “sınav giriş belgeleri”;11 Aralık 2013 tarihinde  http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak, adaylar sınav giriş belgelerini bu web sayfasından çıktı olarak alacaklardır. (Çıktı aldığınız sınav giriş belgesinde, sınava gireceğiniz adres de yazıyor olacaktır.)
 
 
SINAV YERİ:
 
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, ADANA ve BURSA(MEB’e bağlı ilk ve ortaöğretim okulları)
Sınava girmek istediğiniz il tercihinizi, sınav başvurusu esnasında yapabileceksiniz. Bunun zamanı ve usulü henüz açıklanmamış olup; gerekli duyuru ilgili makamlarca bu süreçte bildirilecektir.
 
 
SINAV TARİHİ, GÜNÜ VE SAATİ:
 
21 Aralık 2013, Cumartesi günü,  Saat: 10.00
 
 
SINAV UYGULAMASI:
 
*      Sınav 110 dakika sürecek, Sınavda 100 soruluk çoktan seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
*      Adaylar sınava; fotoğraflı sınav giriş belgesi (11 Aralık2013 tarihinde  http://www.meb.gov.tr adresinden alınan), özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava alınmayacaktır.Sınav salonuna cep telefonu sokulmadığını hatırlatmak isteriz.
 
 
 
 
SINAV SORULARI:
 
İşyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı soru kitapçığında yer alacak olan 100 soru, her grup için ayrı ayrı olmak üzere hazırlanacaktır.
 
İşyeri Hekimliği Grubuna Sorulacak Konular / Soru Yüzdelikleri
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 35
5 Teknik 15
     
     
A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Grubuna Sorulacak Konular / Soru Yüzdelikleri
NO KONU ADI YÜZDE (%) ORANI
1 Hukuk 5
2 Genel İSG Konuları 15
3 Mevzuat 30
4 Sağlık 10
5 Teknik 40
 
Sınav soruları akademisyenlere hazırlatılmakta olup, Bakanlık yetkilileri tarafından kontrol süzgecinden geçirilerek son haline getirilmektedir.
 
Sınav, 4 seçenekli test sorularından oluşmaktadır. 100 sorudan oluşan bu sınavdan, başarılı olmak için en az 70 doğru seçenek işaretlenmiş olmalıdır.
 
Sınav soru ve cevap anahtarları, 23 Aralık 2013 tarihinde, sınav sonuçları ise 14 Ocak 2014 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://www.isggm.gov.tr internet adreslerinde aynı zamanda yayımlanacaktır!
(Yurtdışı lisans diplomasına sahip olanların, sınav sonrası sertifikalarını almaları için Denklik Belgesine sahip olmaları gerekmektedir!)
 
ÖNEMLİ NOTLAR:
NOTLAR:
1) Adaylar, ad ve soyadlarında(evlilik vb. nedenlerle) olabilecek bir değişikliği; Kurumumuza bildirmelidirler.

2) Sınava girmek istemeyenler için ise, herhangi bir kayıp söz konusu değildir. Sınavla ilgili ücret yatırmış, fotoğraf yüklemiş, sınav giriş belgenizi almış olsanız dahi- Sınav günü sınav salonundan içeri girmediğiniz sürece, sınava girmiş sayılmazsınız ve sınav haklarınız yanmaz. Yine de, herhangi bir sebeple sınava kesin olarak girmeyecek olan kursiyerlerimiz, bu maile cevaben e-maille bilgi vermeleri halinde, sınav prosedürleri sürecinde kendileri için mail vb. gereksiz bilgilendirmelere muhatap olmayacaklardır.

3) 2014 yılındaki İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarının ise -büyük olasılıkla- Şubat sonu, Mayıs ve Kasım sonu olmak üzere 3 sınav şeklinde planlandığı öğrenilmiştir.

SINAVLA İLGİLİ DİĞER DETAYLAR:
*      Sınava giren adayın cevap kâğıdı 2 (iki) adet optik okuyucu tarafından çift kontrol sistemiyle okutulacaktır.
 
*      Sınava giren tüm adaylar için[Puan=  (DoğruSayısı/SoruSayısı)x 100] formülü kullanılarakbaşarıpuanıhesaplanacaktır.(Yanlış işaretlenen şık, Doğruyu götürmüyor)
 
*      Sınavda yer alan her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır.
 
*      Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak, doğru cevaplar dikkate alınarak 70 ve üzeri puan alan aday başarılı sayılacaktır.
 
*      Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru şık/şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
 
*      Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
NOT: İhtiyacınız olması durumunda; web sayfamızdan(www.druz.com.tr ve www.zinde.com.tr ) tüm sunum vb. dokümanlarımıza, Mevzuata, eğitim takvimlerimize ve yetki süresi hesaplamaları gibi önemli bilgilere ulaşabilirsiniz.
 
İyi çalışmalar dileriz..