Druz İş Sağlığı Uzmanı | İşyeri Hekimliği Sertifika Şartı Hakkında Güncel Gelişmeler
Eğitim
İşyeri Hekimliği Sertifika Şartı Hakkında Güncel Gelişmeler

İŞYERİ HEKİMLİĞİ İÇİN SERTİFİKA ZORUNLULUĞU DEVAM EDECEK!
 
SADECE;10’DAN AZ İŞÇİ ÇALIŞTIRAN AZ TEHLİKELİ
SINIFTAKİ İŞYERLERİNDE SERTİFİKA ŞARTI ARANMAYACAK!
 

 
Torba Yasa ile İşyeri Hekimliği alanında yapılan değişiklikler nelerdir?
Torba Yasa’nın 21. maddesinde TBMM tarafından oylanarak kabul edilen nihai metin, aşağıdaki şekildedir:
“Tabipler, işyeri hekimliği eğitimi alma ve işyeri hekimliği belgesine sahip olma şartı aranmaksızın 10'dan az işçi çalıştıran az tehlikeli işyerlerinin işyeri hekimliği görevini yapabilirler.”
“Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve yöneticilik görevi bulunmayan tabipler ile aile hekimleri, kurum ve kuruluşlarındaki çalışma saatleri dışında, kurumlarının izniyle, aylık 30 (otuz) saati geçmemek üzere işyeri hekimliği yapabilir.”
“İşyeri Hekimliği yapmak için eğitim almaya, sertifikalı olmaya gerek yok”şeklindeki kamuoyunda son günlerde dillendirilen algı, ciddi bir yanlış/eksik bilgiye dayanmaktadır. Yukarıda da açıkça görüldüğü üzere; (Kanun kapsamında)
Çok Tehlikeli sınıftaki tüm Kamu ve Özel sektör işyerlerinde,
Tehlikeli sınıftaki tüm Kamu ve Özel sektör işyerlerinde ve
Az Tehlikeli sınıftaki 10 ve daha fazla çalışana sahip tüm Kamu ve Özel sektör işyerlerinde İşyeri Hekimliği eğitimi alarak İşyeri Hekimliği sertifikası sahibi olmak, hizmet vermek için zorunludur!
 
İşyeri Hekimliği Sertifikası gerektirmeyen işkolları:
Çalışan sayısı 10’dan az olan;
Bakkal, market, manav, kasap, bürolar vb. Az Tehlikeli sınıftaki işyerleri
(Bu işkollarında çalışan sayısı 10 olduğunda, sertifika şartı yine aranacaktır!)
 
 
İşyeri Hekimliği Sertifikası zorunlu olan işkolları:
Çalışan sayısı kaç olursa olsun;
İnşaat, Tekstil, Otomotiv, Sağlık (Hastane, Poliklinik, Muayenehaneler; ASM, TSM; Diyaliz Merkezleri; İlaç-tıbbi cihaz üretimi), Plastik, Mobilya, Enerji, Kuaför-Berber ve diğer tüm sektörler
 

 
DETAYLAR…
Bu noktaya nasıl gelindi?

6331 sayılı İSG Kanunu ile 1(bir) çalışana sahip olan küçük işletmelerde dahi, İşyeri Hekimi zorunluluğu getirilmişti. 10’dan az çalışana sahip olan ve Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinde verilecek İşyeri Hekimi sayısında yetersizlik gerekçesiyle, bu çok küçük işletmelere (bakkal, apartman yönetimi vb.) 01.07.2016 tarihinde başlayacak olan İşyeri hekimliği yükümlülüğü, eğitim ve sertifika şartı aranmaksızın; hekimlere İşyeri Hekimliği yetkisi verilmesi amacıyla, Torba Yasa’ya ilgili madde eklendi.
 
Kamuoyunda Torba Yasa olarak bilinen “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”, ilgili Komisyonda tamamlanıp Genel Kurul gündemine alınmıştı.
 
TBMM Genel Kurulu’nda 09.12.2013 tarihinde görüşülen 56 maddelik Kanun Tasarısı’nın 40. maddesine kadar görüşüldü ve 10.12.2013 tarihi 02:00’da TBMM Genel Kurul birleşimi kapandı.
10.12.2013 tarihi itibarıyla, Meclis’te Bütçe görüşmeleri başlayacak ve10 gün devam edecek.
 
Bundan sonra süreç nasıl işleyecek?
Torba Yasa’nın kalan 16 maddesi, Bütçe görüşmeleri arasında görüşülecek veya 10 gün sürecek bütçe görüşmeleri sonrasına bırakılarak 22.12.2013 tarihinde görüşülüp karara bağlanacak.
TBMM tarafından kabul edilen her Kanun’da olduğu gibi, bu kanun da onaylanmak üzere Cumhurbaşkanı’na sunulacak. Cumhurbaşkanı tarafından herhangi bir şekilde yeniden görüşülmek üzere geri gönderilmesi(veto) gibi bir yaklaşım olmaması halinde, onay sonrası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek.
 
Yorum:
İşyeri hekimliği hizmetini temin etmekle(bireysel sözleşme veya OSGB üzerinden) ilgili yükümlülük; 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerleri için 1 Ocak 2013’te başlamıştı. Son aylarda yapılan teftişlerle; yükümlülüğü başladığı halde İşyeri Hekimi bulundurmayan işyerlerine, Kanunla belirlenmiş olan aylık 5.400 TL idari para cezaları, sadece bu eksiklik nedeniyle kesilmeye başlandı.
İSG Kanunu’na göre; çalışan sayısı 50’den az olan (bir dahi olsa), Tehlikeli ve Çok tehlikeli sınıftaki işyerlerinin İşyeri Hekimi zorunluluğu 1 Ocak 2014’te başlıyor. Yeni Torba Yasa, bu işyerleriyle ilgili herhangi bir farklı hüküm içermiyor. Bu işyerlerinde İşyeri hekimliği yükümlülüğü, ancak İşyeri Hekimi sertifikası olan hekimlerce karşılanabilecektir.
İSG Kanunu’na göre; çalışan sayısı 50’den az olan, Az Tehlikeli sınıftaki işyerlerinin ve tüm Kamu kurumlarının (çalışan sayısı ve tehlike sınıfı ne olursa olsun) İşyeri Hekimi zorunluluğu ise 1 Temmuz 2016’da başlıyor. Yeni Torba Yasa, bu işyerlerinden bir kısmını, sadece 10’dan az çalışana sahip olan ve de Az Tehlikeli sınıftaki işyerleri için eğitim ve sertifika şartını kaldırıyor. Örneğin; 10 çalışana sahip muhasebe bürosunda da, 10 çalışana sahip Kamu kurumunda da hizmet vermek için, İşyeri Hekimliği belgesi gerekecek!
Kaldı ki; İşyeri Hekimliği özel bir sahadır. Bu amaca yönelik bir eğitim almadan, İşyeri Hekimliği yapılabilmesini düşünmek; işin özünden, asıl amacından sapmak anlamına gelir.
Ayrıca; İşyeri hekimliğinin, maddi getirisi anlamlı olan hizmet sahası; daha ziyade, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli sınıftaki işyerleridir. Sertifika şartı aranmayan (Az tehlikeli sınıfta yer alan ve 1-9 çalışanı bulunan çok küçük işletmelerde) ücretlendirmenin de sembolik kalacağı ve İşyeri Hekimliği yapmayı düşünen pekçok hekimin, bu kapsamı tercih etmeyeceği bilinmektedir.

Önemli Notlar:
Kamuda çalışan hekimlerin ve Aile Hekimlerinin de 30 saat İşyeri Hekimliği yapması imkânı başlıyor.
1 Ocak 2014’te yüzbinlerce (500.000’den fazla) işyeri, ilk defa İşyeri hekimi zorunlulukları başlayacak ve bu işyerleriyle, sertifikasız olarak sözleşme yapılması mümkün değil.
Takdirlerinize sunar, sağlıklı ve güvenli çalışmalar dileriz.

DRUZ