Druz İş Sağlığı Uzmanı | İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde çok önemli değişiklikler
Eğitim
İş Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliğinde çok önemli değişiklikler
Değerli DR.UZ Ailesi;
 
İş Güvenliği Uzmanları ile ilgili Yönetmelik değişikliğine dair Yönetmelik, bugün (11 Ekim 2013 tarihinde) Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
 
Bu Yönetmeliğin getirdiği yeni şartları sizin için özetledik:
 
C SINIFINDAN A VE B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA YÜKSELME İMKANI !
 
2 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılacak (kaç sınav yapılacağı ve tarihleri henüz Bakanlıkça belirlenmemiştir) olan A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına aşağıdaki şartlara sahip olanlar girebilecekler ve sınavda başarılı olmaları halinde A veya B Sınıfı İş Güv. Uzmanı olabileceklerdir. Bu sınav hakları, sadece 2 Ağustos 2014 tarihine kadardır ve en fazla 2 sınav hakkı verilecektir!
 
Önceki tarihlerde (18 Ağustos sınavı dahil) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmuş olanlar veya 21 Aralık 2013’te veya -2014 yılı 2 Ağustos öncesi 2 sınav açılması durumunda- 2014 yılı ilk sınavında C Sınıfı sınavında başarılı olanlar;
 
Sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 1.500 gün prim ödenenler (bu 1.500 günlük kıdemlerini hangi işle iştigal ederek geçirdiklerine bakılmaz, meslekî uygunluk aranmaz!) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
Sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 3.000 gün prim ödenenler (bu 3000 günlük kıdemlerini hangi işle iştigal ederek geçirdiklerine bakılmaz, meslekî uygunluk aranmaz!) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu şekilde, 3.000 gün prim ödemesi olanların, A sınıfı sınavına girebilmeleri için önce B sınıfı olmak gibi bir zorunlulukları yoktur!

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlar (bu Yönetmelik ile C iken prim günü ve sınav süreci sonunda B Sınıfı olanlar dahil olmak üzere*), sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 1.800 gün prim ödenenler, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar.
 *: Örneğin; 2.000 prim günü ödemesi olan bir C Sınıfı uzman, 21 Aralık’ta B Sınıfı sınavına girip başarılı olarak B Sınıfı uzman olur; bir sonraki 2 Ağustos öncesi 2014 sınavında da -1.800 prim günü ödenmişliği olduğu için- A Sınıfı sınavına girerek A Sınıfı Uzman olabilir.
 
Şartları uyan Kursiyerlerin, girebilecekleri en erken sınav tarihi 21 Aralık 2013 Cumartesi günüdür. Sınav yerleri ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’dır.Sınav başvurularının usulü ve istenecek belgeler Bakanlıkça ilan edilecektir.

A VE B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI:
Zinde Eğitim Kurumu; Bakanlıkça belirlenen kriterler arasında eğitim şartı aranmamasına rağmen; A ve B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına yönelik özel hazırlık kursları açmaktadır. Toplam 5 gün süren 36 saatlik kurslar, ZİNDE Eğitim Kurumu'nun kendi merkezinde yapılacaktır.
Kurs tarihleri(büyük olasılıkla) : 9-10-16-17-18 Kasım 2013 (İki haftasonu, yani 4 gün süresince sınav sorularıyla ilgili ders konuları, tecrübeli ve sektörün duayeni hocalarımız tarafından işlenecek ve 18 Kasım Pazartesi günü akşam da Deneme Sınavı ile soru çalışması yapılması planlanmaktadır.)
Kayıtlar; www.zinde.com.tr adresinden A Sınıfı veya B Sınıfı Yenileme Eğitimleri bölümü tıklanarak yapılabilecektir.

 
SINAV HAKKI SAYISINDAKİ “İKİ SINAV” SINIRI KALKTI!
 
İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimi alarak sınav hakkı kazanan adaylar; eğitim tarihinden itibaren 3 yıl içinde ilgili sınavlara katılma hakkına sahiptir. Bu 3 yıl içerisinde olmak şartıyla, girebileceği sınav sayısı ile ilgili herhangi bir sınır yoktur. (İki kez sınava girip, her ikisinde de başarısız olan Kursiyerler, 3 yılın tamamlanmasına kadar, eğitim almaksızın sınav hakları devam edecektir. Ayrıca; 11 Ekim 2013’den önce iki defa sınavda başarısız olmuş katılımcılar, 11 Ekim 2014’e kadar yapılacak sınavlara eğitim almaksızın katılabilecekler.)
 
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ HİZMET SÜRELERİ DEĞİŞTİ!
 
İş Güvenliği Uzmanlarının Hizmet Süreleri;
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. (6-8-12 dakika olarak belirlenen asgari süre hesaplaması; bu Yönetmelik öncesinde, 10-15-20 dakika idi.)
Tam Gün Çalışma Kriterleri:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 2.000 çalışan için.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 1.500 çalışan için.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 1.000 çalışan için. (1000-1500-2000 çalışana tam gün uzman şartı uygulaması; bu Yönetmelik öncesinde, 500-750-1000 idi.)