Druz İş Sağlığı Uzmanı | İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi Kayıtlarımız Başladı!
Eğitim
İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitimi Kayıtlarımız Başladı!


(A), (B) ve (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI YENİLEME EĞİTİM PROGRAMLARI
 

Gerekçesi; 30.06.2012 tarihinde yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Geçici 5 inci maddesine göre; eski sertifikalarını yenileyen iş güvenliği uzmanlarının, belge alma tarihlerinin 5 yıldan önce olması durumunda, belgelerini kullanarak sözleşme yapabilmeleri için Çalışma Bakanlığınca yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından yenileme eğitimi almaları gerekmektedir.
 
Amacı; iş sağlığı ve güvenliği bilgilerinin güncellenmesini sağlamaktır.
 
Süresi; 30 saatlik yüz yüze eğitim olarak gerçekleştirilecektir. Eğitimin süresi bir günde en fazla 6 saat olduğu için, toplam 5 gün sürecek şekilde planlanmıştır. Bakanlıkça zorunlu kılındığı üzere, saat 09.00’dan önce ve 21.00’dan sonra eğitim yapılamamaktadır.

Eğitim Tarihleri; 27-28-29-30-31 Ağustos tarihleridir.

Online Eğitim Başvurusu bölümünden müracaat edebilirsiniz.
Aşağıda yer alan tabloda, A, B ve C Sınıfı için iş güvenliği uzmanlığı yenileme eğitim programının konuları ve süreleri gösterilmiştir.
 

İş Güvenliği Uzmanlığı Yenileme Eğitim Programlarının Konuları ve Ders Süreleri

SN DERSİN ADI SÜRESİ (Saat)
A B C
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 1 1
2 Yetişkin Eğitimi, İşyerinde Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim 1 1 1
3 Çalışma Hayatında Etik 1 1 1
4 İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Uluslararası Sözleşmeler ve Ulusal Mevzuattaki Yenilikler 2 2 2
5 İş Güvenliği Uzmanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1 1 1
6 İş Kazaları 1 1 1
7 Kişisel Koruyucu Donanımlar 1 1 1
8 Fiziksel Risk Etmenleri 2 2 2
9 Kimyasal Risk Etmenleri 2 2 2
10 Risk Yönetimi ve Değerlendirmesi 5 5 6
11 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri 1 1 1
12 Acil Durum Planları 2 2 1
13 İşyerinde Çalışma Ortamı Gözetimi 1 1 1
14 Biyolojik Risk Etmenleri 1 1 1
15 Psikososyal Risk Etmenleri 1 1 1
16 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 1 1 1
17 İş Güvenliği Yönünden Yapılması Gereken Kontroller ve Düzenlenecek Belgeler 2 2 2
18 İş Güvenliği Uzmanlığı Uygulamalarında Sahada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerine İlişkin Katılımcı Sunumları 3 3 3
19 Değerlendirme ve Son Test 1 1 1
  EĞİTİM TOPLAM SAAT SAYISI 30 30 30