Druz İş Sağlığı Uzmanı | Diğer Sağlık Personeli Eğitimleri hakkında tüm detaylar
Eğitim
Diğer Sağlık Personeli Eğitimleri hakkında tüm detaylar

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ VE İŞYERİ HEMŞİRELİĞİ HAKKINDA BİLGİLENDİRMELER

 
Diğer Sağlık Personeli (İşyeri hemşiresi vb.) hakkındaki tüm yasal düzenlemeler, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” ile belirlenmiştir. Bu Kanun sonrasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca düzenlenen “İşyeri Hekimleri ve Diğer Sağlık Personellerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik”, 20.07.2013 tarihinde 28713 sayılı olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de ilgili yönetmelik revize edilerek son halini almıştır.
 
Bu Yönetmelik çerçevesinde, Diğer Sağlık Personeli eğitimleri Ocak ayında başlayacaktır.
 
Hangi unvanlara sahip olanlar bu eğitimi alabilirler?
Hemşire, Sağlık Memuru, Acil Tıp Teknisyeni ve Çevre Sağlık Teknisyeni diplomasına sahip olanlar alabilirler.
(Bakanlıktan edinilen bilgilere göre; ebeler, paramedikler, tıbbi biyologlar, anestezi teknisyenleri, tıbbi sekreterler vb. unvanlara sahip olanlar; yani yukarıda zikredilen dört unvanın kapsamına girmeyenler eğitim alamazlar.)
 
İş Sağlığı Güvenliği sektörünün referans kurumu haline gelen Dr.uz markamızın çatısı altında; Zinde Eğitim Kurumları olarak Bakanlık yetkisi ile bu eğitimleri vermekteyiz. Ocak ayında başlayacak eğitimlerimiz için; ZİNDE Eğitim Kurumu’na Diğer Sağlık Personeli eğitimi için kayıt olanlara, eğitimlerde öncelik tanınacaktır. Gecikmemenizi öneririz.

Eğitim kesin kayıtları için lütfen tıklayınız: http://egitim.zinde.com.tr/lf/egitim-basvurusu.html

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİMLERİ
Diğer sağlık personeli belgesi; Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan ve eğitim sonunda Bakanlıkça yapılacak veya yaptırılacak diğer sağlık personeli sınavında başarılı olanlara verilir.
Diğer sağlık personelinin eğitim programları uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde uygulanır ve programın içeriği ile programda görevli eğiticilerin nitelikleri Genel Müdürlükçe belirlenir. Eğitim programının süresi 90 saatten az olamaz. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir. (45 saat Uzaktan Eğitim+45 saat Yüzyüze Eğitim). Eğitim sonunda Staj yapmak gerekmemektedir.
  
Eğitim programlarına katılmak isteyen adaylar eğitim kurumlarına aşağıdaki belgeler ile başvururlar:
a) Başvuru yapılan eğitim kurumuna hitaben yazılan, adayın hangi eğitim programına katılacağını belirten ve T.C. kimlik numarası ile iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru yazısı.
b) Adayın katılacağı eğitim programına uygun alanda eğitime sahip olduğunu gösteren diploma veya geçici mezuniyet belgesi.
c) Adayın T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı veya eşdeğer belge.
Yukarıda belirtilen belgelerin aslı ile birlikte örneğinin getirilmesi halinde eğitim kurumları tarafından tasdiki yapılır.


UZAKTAN EĞİTİM:
90 saatlik Teorik eğitimin ilk 45 saati Uzaktan Eğitim şeklinde düzenlenmekte, 8 gün süren bu süreçte katılımcıların Eğitim Merkezine gitmeleri gerekmemektedir. Uzaktan Eğitim programı; katılımcılarımıza göndereceğimiz Kullanıcı Adı ve Şifresi ile İnternet üzerinden tüm derslerin testler, sunumlar, videolar vb. içerikleriyle işleyerek tamamlanma şeklinde düzenlenmiştir. Sanal sınıf olarak uygulanan dersin haricinde, Uzaktan Eğitimin diğer derslerini işleme hususunda herhangi bir mekan-zaman sınırlaması yoktur.(Mesai içinde-dışında, gündüz- akşam, yurtiçinde veya yurtdışında eğitim takip edilebilir. İnternet bağlantısı olması yeterlidir.)
 
YÜZYÜZE EĞİTİM:
8 günlük Uzaktan Eğitim programının bitiminden sonra, yine 8 gün süren Yüzyüze Eğitim programı başlayacaktır. Teorik eğitimin ikinci45 saati olan Yüzyüze eğitimler, ZİNDE Eğitim Kurumları yönetim binasında yer alan Eğitim Merkezinde gerçekleştirilmektedir. (ayrıca kroki ve ulaşım bilgilerini www.zinde.com.tr sayfamızdan inceleyebilirsiniz.)
Yüzyüze eğitimlerin her dersi 45 dk. Ders ve 15 dk. Ara şeklinde işlenmektedir. Akademisyenler, Halk Sağlığı uzman doktorları, İş baş müfettişleri ve İşyeri hekimlerinden oluşan ve tamamı Bakanlıkça yetkilendirilmiş Eğitici Belgesi'ne sahip 15 kişilik eğitmen grubumuz, 80 m2'lik, U düzeni yerleşimli ve yetişkin eğitimine uygun dizayn edilmiş modern Eğitim salonlarında; dersleri sunumlar, görseller ve çalışma hayatı tecrübeleriyle anlatmaktadırlar. Bir günde en fazla 6 saat ders yapılabilmektedir. Eğitimlerde kullanılan sunumların tümü CD olarak katılımcılara takdim edilmektedir. Ayrıca, tüm dersleri içeren kitabımız katılımcılara verilecektir.
Adayların, eğitimin en az %90’ına katılımı zorunludur.

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM MÜFREDATI

SN DERSİN ADI DERS SAATİ
Yüz
yüze
Uzak
tan
Toplam
1 Açılış, Tanışma, Programın Tanıtımı ve Ön Test Uygulaması 1 0 1
2 Türkiye ve Dünyada İş Sağlığı ve Güvenliği 1 1 2
3 İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama İlkeleri ve Güvenlik Kültürü 1 1 2
4 Uygun İşe Yerleştirme 1 1 2
5 Temel Hukuk ve İş hukuku 1 2 3
6 Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği 0 1 1
7 İşyeri Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri 2 4 6
8 İşyeri Tehlike Sınıfı ve İSG-KATİP Uygulamaları 1 1 2
9 İşyerinde Sağlık Gözetimi ve Biyolojik İzleme 2 2 4
10 Risk Değerlendirmesi ve Yönetimi 1 1 2
11 Psikososyal Risk Etmenleri 1 0 1
12 Fiziksel Risk Etmenleri 1 0 1
13 Kimyasal Risk Etmenleri 1 0 1
14 Biyolojik Risk Etmenleri 1 0 1
15 Ergonomi 1 0 1
16 Çalışma Ortamı Gözetimi ve İş Hijyeni 1 1 2
17 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 0 1 1
18 İşyerinde Kaynağa ve Ortama Yönelik Korunma Yaklaşımları 2 2 4
19 İşyerinde Kişiye Yönelik Korunma Yaklaşımları 1 3 4
20 İşyerinde Korunmaya Yönelik Yönetsel Yaklaşımlar ve Uygulamalar 1 2 3
21 İş Kazaları 1 3 4
22 İşyerlerinde İlkyardım Örgütlenmesi ve Acil Tıbbi Müdahale 1 0 1
23 Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar 3 3 6
24 Toksikolojinin Temel İlkeleri 1 1 2
25 İş Sağlığında Güncel Konular 1 1 2
26 Çalışma Yaşamında Özel Politika Gerektiren Gruplar 2 4 6
27 Çalışma Yaşamında Sağlığın Geliştirilmesi Uygulamaları 2 3 5
28 İşyerinde Sağlık Eğitimi, Yetişkin Eğitimi 2 2 4
29 İletişim Teknikleri 2 1 3
30 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Araştırma Yöntemleri 2 2 4
31 İşyerinde Sağlık ve Güvenlikle İlgili Kayıtlar ve Değerlendirilmesi 2 2 4
32 İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinde Etik İlkeler 1 0 1
33 Küçük Grup Dinamiğine Dayalı Vaka Çalışması 3 0 3
34 Genel Değerlendirme ve Son Test 1 0 1
  TEORİK EĞİTİM TOPLAMI: 45 45 90

DİĞER SAĞLIK PERSONELİ SINAVI
Diğer sağlık personeli eğitim programını tamamlayan adayların sınavları Bakanlıkça yapılır veya yaptırılır. Adaylar, eğitimin tarihinden itibaren herhangi bir tarihteki yapılacak sınava katılabilir. Sınava girebileceği yılla ilgili süre sınırı yoktur.
Sınavlarda(test usulü) 100 puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar başarılı sayılır.
Bugüne kadar Bakanlıkça yapılmış resmi İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlık sınavlarında, Zinde Eğitim Kurumlarında eğitim almış kursiyerlerin başarı oranı ortalaması % 80 olarak gerçekleşmiş, Türkiye birincisi ve Türkiye ikincisi başarıları elde edilmiştir.
Diğer sağlık personeli belgesi sahibi olan kişilerin, bu belgeleri süresiz olarak geçerli olup; yenileme ve vizeletme zorunlulukları yoktur.
 
EĞİTİM TAKVİMLERİMİZ:
Zinde Eğitim Kurumları olarak; önümüzdeki dönem için Bakanlıktan grup onayları alınmasına bağlı gruplar açılmıştır. Kontenjanı henüz dolmamış olan gruplara kayıt yaptırabilirsiniz. Tüm kayıtlarımız,  http://egitim.zinde.com.tr/lf/egitim-basvurusu.html linkinden veya www.zinde.com.tr adresindeki sol tarafta bulunan Eğitim Başvuru Formu'nun doldurulması ile gerçekleşmektedir.
Grupların eğitim takvimleri aşağıda listelenmiştir:

GRUP NO EĞİTİM TARİHLERİ YÜZYÜZE EĞİTİM SAATLERİ
1 Uzaktan Eğitim: 9 Ocak – 16 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 17 Ocak – 24 Ocak
09:00 - 15:00
2 Uzaktan Eğitim: 9 Ocak – 16 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 17 Ocak – 24 Ocak
15:00 - 21:00
3 Uzaktan Eğitim: 12 Ocak – 19 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 20 Ocak – 27 Ocak
09:00 - 15:00
4 Uzaktan Eğitim: 12 Ocak – 19 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 20 Ocak – 27 Ocak
15:00 - 21:00
5 Uzaktan Eğitim: 16 Ocak – 23 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 24 Ocak – 31 Ocak
09:00 - 15:00
6 Uzaktan Eğitim: 16 Ocak – 23 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 24 Ocak – 31 Ocak
15:00 - 21:00
7 Uzaktan Eğitim: 19 Ocak – 26 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 27 Ocak – 3 Şubat
09:00 - 15:00
8 Uzaktan Eğitim: 19 Ocak – 26 Ocak
Yüzyüze Eğitim: 27 Ocak – 3 Şubat
15:00 - 21:00
 
 
EK KAYNAKLAR:
 >   Diğer Sağlık Personeli Eğitim Kitabı (Kursiyerlerimize Ücretsiz)
 >   3.000 adet soru içerikli Online 7/24 Akademi Soru Bankası (Kursiyerlerimize Ücretsiz)
 >   Tüm derslerin sunumlarını, ayrıca İSG Mevzuatını ve çıkmış soruları kapsayan Eğitim Sunum CD'si (Kursiyerlerimize Ücretsiz)
 >   Sınavdan 2 hafta öncesinde, sınava yönelik olarak toplam 2 gün süren Eğitim Tekrarı Kampı ve Soru Kampı
 
İSG Kanunu Geçici Madde 5 - Mevcut sertifika ve belgeler ile ihtar puanları:
6331 sayılı Kanunun yayımı tarihinden önce, Bakanlıkça verilen işyeri hemşiresi sertifikası veya belgesine sahip kişiler, mevcut belge veya sertifikalarını bu Kanunun yayımından itibaren bir yıl içinde (30.06.2013’e kadar) Bakanlıkça düzenlenecek diğer sağlık personeli belgesi ile değiştirmeleri şartıyla bu kanunla Diğer Sağlık Personeli’ne verilen bütün hak ve yetkileri kullanabilirler. Bu tarih geçmişte kaldığı için, gerekli belge değişim işlemini yaptırmayanların belgeleri geçersiz olacağından, tekrar eğitim almaları gerekmektedir.


Kanun ve Yönetmelikteki Diğer Sağlık Personeli ve İşyeri Hemşiresi ile ilgili bilmeniz gereken tüm maddeler, aşağıda derlenmiştir:
 
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TANIMI
Diğer Sağlık Personeli: İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinde görevlendirilmek üzere Bakanlıkça belgelendirilmiş hemşire, sağlık memuru, acil tıp teknisyeni ve çevre sağlığı teknisyeni diplomasına sahip olan kişileri, ayrıca Bakanlıkça verilen işyeri hemşireliği belgesine sahip kişileri ifade eder.
İşyeri Hemşiresi (İSG Kanunu Madde 3): 25/2/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş işyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu ifade eder.
 
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ HİZMETİ ALMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İSG Kanunu MADDE 6- İşverenin Yükümlülükleri:
Çalışanları arasından iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve 10 ve daha fazla çalışanı olan Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde diğer sağlık personeli görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını ortak sağlık ve güvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir. Ancak; belirlenen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olması halinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi üstlenebilir.
 
Yönetmeliğe göre de 10 ve daha fazla çalışanı olan Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri; çalışanları arasından diğer sağlık personeli niteliklerine sahip çalışanları, işyerinin tehlike sınıfı ve çalışan sayısını dikkate alarak Diğer Sağlık Personeli olarak görevlendirir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu yükümlülüğünü Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinden(OSGB) veya Bakanlıkça yetkilendirilen Sağlık Bakanlığı’na bağlı birimlerden(TSM) hizmet alarak yerine getirebilir. İşverence diğer sağlık personeli olarak görevlendirilecekler, bu Yönetmeliğe göre geçerli diğer sağlık personeli belgesine sahip olmak zorundadır.
 
Diğer Sağlık Personeli hizmeti alma ile ilgili zorunluluk;
  • 50 ve daha fazla sayıda çalışana sahip olan Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 OCAK 2013’te,
  • 10 ve daha fazla sayıda çalışana sahip olan Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde 1 OCAK 2014’te başlamış olup; yükümlülüğü başlayan işverenler, 2015 itibarıyla yüksek para cezaları ile yaptırıma tabi tutulacaklardır.
  • 10 ve daha fazla sayıda çalışana sahip olan Çok tehlikeli sınıfta yer alan Kamu kuruluşlarında 1 TEMMUZ 2016’da yükümlülük başlayacaktır.
İSG Kanunu MADDE 26- İdari Para Cezaları:
(Bakanlıkça yetkilendirilmiş) Diğer Sağlık Personeli görevlendirmeyen işverene 2.500 (ikibinbeşyüz) Türk Lirası, aykırılığın devam ettiği her ay için aynı miktar idari para cezası verilir.(Bu para cezası 2014’te 2.800 TL’ye çıkmış olup, 2015 yılbaşı itibarıyla tekrar zamlanacaktır.)

DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN ÇALIŞMA SÜRELERİ
Diğer sağlık personeli, bu Yönetmelikte belirtilen görevlerini yerine getirmek için aşağıda belirtilen sürelerde görev yaparlar:
1) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 10 ila 49 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
2) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 50 ila 249 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alan ve 250 ila 749 çalışanı olan işyerlerinde, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
 
Tam süreli işyeri hekiminin görevlendirildiği işyerlerinde, diğer sağlık personeli görevlendirilmesi şartı aranmaz. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin daha etkin sunulması amacıyla bu işyerlerinde, işyeri hekiminin talebi ve işverenin uygun görmesi halinde diğer sağlık personeli görevlendirilebilir.
 
DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREVLERİ
a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak.
b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak.
c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılmasını sağlamak.
ç) İlkyardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak.
d) Çalışanların sağlık eğitiminde görev almak.
e) İşyeri bina ve eklentilerinin genel hijyen şartlarının sürekli izlenip denetlemesinde işyeri hekimiyle birlikte çalışmak.
f) İşyeri hekimince verilecek iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili diğer görevleri yürütmek.
g) İşyerinde görevli çalışan temsilcisi ve destek elemanlarının çalışmalarına destek sağlamak ve bu kişilerle işbirliği yapmak.
 
İlgili Diğer Yönetmelik Maddeleri:
İSG Hizmetleri Yönetmeliği
MADDE 11. İşveren, aşağıdaki şartları sağlar;
11-2) 50 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde işveren, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeline 8 metrekareden az olmamak üzere en az bir oda temin eder. Diğer sağlık personelinin tam süreli görevlendirildiği durumlarda ayrı bir oda tahsis eder.
11-3) 11 ilâ 50 arasında çalışanı olan işyerlerinde işveren; işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı ve diğer sağlık personelinin iş sağlığı ve güvenliği hizmetini etkin verebilmesi için çalışma süresince kullanılmak üzere uygun bir oda tahsis eder. 

Diğer Sağlık Personeli unvanı, İş Sağlığı ve Güvenliği hizmetlerini Bakanlıkça yetkilendirilerek sunmak isteyen OSGB’lerin yetki alması ve hizmet sunması için de zorunluluktur. İlgili madde;
İSG Hizmetleri Yönetmeliği
MADDE 12. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi (OSGB) kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi için tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan;
             a) En az bir işyeri hekimi,
             b) En az bir iş güvenliği uzmanı,
             c) En az bir diğer sağlık personeli istihdamı zorunludur.
 
26.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği’ne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.