Druz İş Sağlığı Uzmanı | C Sınıfından B ve A Sınıfına Yükselme için Sınav Başvuru Prosedürü hk.
Eğitim
C Sınıfından B ve A Sınıfına Yükselme için Sınav Başvuru Prosedürü hk.

C SINIFINDAN A VE B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA YÜKSELME İMKANI
ve İKİ SINAVDA BAŞARISIZ OLANLARA SINAV HAKKI KONUSUNDA DUYURU!

 
2 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılacak (kaç sınav yapılacağı ve tarihleri henüz Bakanlıkça belirlenmemiştir) olan A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına aşağıdaki şartlara sahip olanlar girebilecekler ve sınavda başarılı olmaları halinde A veya B Sınıfı İş Güv. Uzmanı olabileceklerdir. Bu sınav hakları, sadece 2 Ağustos 2014 tarihine kadardır ve en fazla 2 sınav hakkı verilecektir!
 
Önceki tarihlerde (18 Ağustos sınavı dahil) C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olmuş olanlar veya 21 Aralık 2013’te veya -2014 yılı 2 Ağustos öncesi 3 sınav açılması durumunda- 2014 yılı ilk sınavında C Sınıfı sınavında başarılı olanlar;
 
Sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 1.500 gün prim ödenenler (bu 1.500 günlük kıdemlerini hangi işle iştigal ederek geçirdiklerine bakılmaz, meslekî uygunluk aranmaz!) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
Sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 3.000 gün prim ödenenler (bu 3000 günlük kıdemlerini hangi işle iştigal ederek geçirdiklerine bakılmaz, meslekî uygunluk aranmaz!) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu şekilde, 3.000 gün prim ödemesi olanların, A Sınıfı sınavına girebilmeleri için, önce B Sınıfı olmak gibi bir zorunlulukları yoktur!
 
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlar, sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 1.800 gün prim ödenenler, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
Prim ödemelerinin (SGK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) hangi ad altında ve hangi zaman diliminde ödendiğine bakılmaksızın sadece prim ödeme gün sayıları dikkate alınacaktır.
 
Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar;
(T.C. vatandaşlık numarasını içeren Dilekçe*,
Bağ-Kur ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na tabi çalışanlar prim ödeme gün sayısını gösteren hizmet dökümünü gösterir belge, Emekli Sandığına tabi çalışanlar ise Kurumlarından alacakları resmî yazı ile) Bakanlığa başvurmak zorundadır.
İstenilen belgelerde herhangi bir onay şartı aranmamaktadır.
 
Şartları uyan Kursiyerlerin, girebilecekleri en erken sınav tarihi 21 Aralık 2013 Cumartesi günüdür. Sınav yerleri ise; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana’dır.
 
Sınav yerleri vb. detaylı bilgilendirmeler; 11.11.2013 tarihinden itibaren; www.meb.gov.tr 
ve www.isggm.gov.tr adreslerinde yayınlanacak uygulama duyurusunda incelenebilecektir.
 
Not: 18 Ağustos 2013 tarihinde yapılan sınavda başarılı olan ancak henüz sertifikası düzenlenemeyenler de, bir üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı sınavına yukarıda belirtilen başvuru şartları doğrultusunda 21.12.2013 tarihinde yapılacak sınava doğrudan katılabileceklerdir.
 

A VE B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK KURSLARI:

Zinde Eğitim Kurumu; Bakanlıkça belirlenen kriterler arasında eğitim şartı aranmamasına rağmen; A ve B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına yönelik özel hazırlık kursları açmaktadır. Toplam 5 gün süren 36 saatlik kurslar, ZİNDE Eğitim Kurumu’nun kendi merkezinde yapılacaktır.
 
Kurs tarihleri : 9-10-16-17-18 Kasım 2013 (İki haftasonu, yani 4 gün süresince sınav sorularıyla ilgili ders konuları, tecrübeli ve sektörün duayeni hocalarımız tarafından işlenecek ve 18 Kasım Pazartesi günü akşam da Deneme Sınavı ile soru çalışması yapılması planlanmaktadır.)
Kayıtlar; www.zinde.com.tr adresinden; http://egitim.zinde.com.tr/lf/egitim-basvurusu.html A Sınıfı veya B Sınıfı Yenileme Eğitimleri seçilerek yapılabilecektir.
 
*:Dilekçe Örneği, aşağıda yer almaktadır.
 


 
DİLEKÇE ÖRNEĞİ:

…/…/2013 

 

T.C.  ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                                   ANKARA

 
Konu: İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı
 
Bakanlığınızca verilen Belge No: ..…… C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahibim. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’in Geçici 2. Maddesine göre; A/B Sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavına girmek istiyorum. Prim güm sayım …..… gün olup, ekte mevcuttur.
 
21 Aralık 2013 günü yapılacak olan İş Güvenliği Sınavına girebilmem için sınav listesine eklenmem konusunda gereğini arz ederim.
 
 
Saygılarımla,
 

Adı Soyadı            :
T.C. Kimlik No     :
İmza                      :
 
Adres ve İletişim Bilgileri:
 
EK:
Ödenmiş prim gün sayısını gösteren belge
 

 
Yukarıdaki örnek dilekçe ve ekleri; 12 Kasım 2013 Salı günü mesai bitimine kadar, elden veya posta yoluyla ulaşmış olmalıdır!
Posta Adresi: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü - İnönü Bulvarı No: 42 PK:06520 Emek/ANKARA
 
 
 

İKİ SINAVDA BAŞARISIZ OLANLARA SINAV HAKKI

 *  21.12.2013 tarihinde yapılacak işyeri hekimliği sınavına; yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp girdiği her iki sınavda da başarısız olan hekimler doğrudan girebileceklerdir.
 
Söz konusu adaylar; 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, lisans diploma örneği) Bakanlığa başvurmak zorundadır.
 
 
*   15/8/2009 tarihinden sonra, Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumlarından eğitim alıp sınav hakkını kaybedenler, 11 Ekim 2014 tarihine kadar yapılacak C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına katılabileceklerdir.
 
Söz konusu adaylar; 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava girebilmek için 12.11.2013 tarihi mesai bitimine kadar (T.C. vatandaşlık numarasını içeren dilekçe, ekinde lisans diploma örneği) Bakanlığa başvurmak zorundadır.


İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ HİZMET SÜRELERİ DEĞİŞTİ!

 
İş Güvenliği Uzmanlarının Hizmet Süreleri;
a) Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 6 dakika.
b) Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 8 dakika.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 12 dakika. (6-8-12 dakika olarak belirlenen asgari süre hesaplaması; bu Yönetmelik öncesinde, 10-15-20 dakika idi.)

Tam Gün Çalışma Kriterleri:
a) Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 2.000 çalışan için.
b) Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 1.500 çalışan için.
c) Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde, her 1.000 çalışan için. (1000-1500-2000 çalışana tam gün uzman şartı uygulaması; bu Yönetmelik öncesinde, 500-750-1000 idi.)