Druz İş Sağlığı Uzmanı | C Sınıfı Uzmanların B ve A Sınıfına Yükselmeleri Hakkında Bakanlık Duyurusu - YENİ
Eğitim
C Sınıfı Uzmanların B ve A Sınıfına Yükselmeleri Hakkında Bakanlık Duyurusu - YENİ

ÖNEMLİ!
C SINIFINDAN A VE B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞINA
BELGE SINIFI YÜKSELTME HAKKINDA BAKANLIK DUYURUSU!

 
Bilindiği gibi; C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olup, 2 Ağustos 2014 tarihine kadar yapılacak olan sınavlarda (21 Aralık 2013, 23 Şubat 2014 ve 24 Mayıs 2014); bu sınavlara başvurdukları tarihte adlarına 1.500 prim günü ödenenler B Sınıfı, 3.000 prim günü ödenenler ise A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına girerek belge sınıflarını yükseltebileceklerdir.
 
Yine aynı Yönetmelikte; “B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı belgesine sahip olanlardan, sınav için başvurdukları tarihte, adlarına 1.800 gün prim ödenenler, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar” ifadesine göre; örneğin 2.000 prim günü ödemesi olan bir C Sınıfı uzman, 21 Aralık’ta B Sınıfı sınavına girip başarılı olarak B Sınıfı uzman olur; Şubat veya Mayıs 2014 sınavında da -1.800 prim günü ödenmişliği olduğu için- A Sınıfı sınavına girerek A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı olur yorumu, konuyla ilgilenen tüm hukukçular ve uzmanlarca yapılmıştır.
 
Yönetmelikte veya ulusal mevzuatımızın herhangi bir yerinde aksi bir madde-ifade-içtihad olmamasına rağmen; Bakanlığın bugün yayınlamış olduğu duyuruda;
 
*         “2 Ağustos 2014 tarihine kadar iki sınav hakkı bulanan kişiler,bu hakkı sadece bir belge sınıfı yükseltmek (B veya A) için kullanabilirler. Prim gün sayısı yeterli olsa dahi ikinci defa yükseltme yapamazlar.
 
*         Kişi,sınıf yükseltmek için sınav hakkını kullanıp kazanamadığı takdirde, ikinci sınav hakkını da aynı sınıf belge için kullanabilecektir. Prim gün sayısı artsa dahi bir sonraki sınavda bir başka sınıf belge sınavına başvuramaz.
 
*         21 Aralık 2013 tarihli sınav için başvurduğu halde sınava girmeyenler, bu haklarını daha sonra yapılacak sınavlarda (Şubat ve Mayıs 2014) prim gün sayılarına uygun belge sınıfı için kullanabilirler.”
ifadeleri yer almaktadır.
 
Ayrıca; Bakanlıkça yayınlanan bir diğer duyuruda da:
“Prim gün sayısı hesaplamasında; askerlik borçlanması, doğum borçlanması vb. hiçbir borçlanma, prim gün hesabına katılmayacaktır. Bir kişiye, bir ay içerisinde farklı işyerlerinden yatırılan primlerin toplamı, en fazla 30 prim günü olacak şekilde hesaplanacaktır(aynı ay içinde toplamda 90 gün prim yatırılmış olsa dahi, 30 günü değerlendirmeye alınacaktır)” denilmektedir.
 
Dolayısıyla, önce B Sınıfına yükselmek, sonrasında da –Yönetmelik bu hakkı vermesine rağmen, Bakanlık duyurusu bu hakkı kullandırtmıyor- A Sınıfına yükselme imkanı bulunmamaktadır.
 
Halihazırda B Sınıfına yükselme için şartları uygun olup, A Sınıfına Şubat veya Mayıs 2014’te (1.800 veya 3.000’i bulacak prim gün sayısı nedeniyle) girebileceğini düşünenler için takdir, kendilerine aittir: Ya, iki sınav haklarını da B için kullanacaklar, yahut 3.000 prim gününe ulaşıp sınav haklarını sadece A için değerlendirecekler.
 
ÖNEMLİ NOT: Başvurusu yapılmış, sınav giriş belgesi düzenlenmiş olsa dahi, 21 Aralık 2013 tarihinde, gireceğiniz sınav salonuna sınav saatinde (10:00) girmediğiniz sürece, sınava girmiş sayılmazsınız ve dolayısıyla sınav hakkınız yanmayacaktır. Yalnızca, sınav için yaptıkları 35 TL ücret ödemesi yanacaktır.
 
Bu duyuru nedeniyle; önce B Sınıfı, sonra A sınıfı olmayı düşünenler için kanuni yollardan itiraz edilebilmektedir.
 
Sınavlarınızda başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
DRUZ
444 18 17