Druz İş Sağlığı Uzmanı | 23 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU
Eğitim
23 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILMASI GEREKEN İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVININ ERTELENMESİ HAKKINDA DUYURU

FLAŞ GELİŞME!
23 KASIM SINAVI, 21 ARALIK’A ERTELENDİ!

 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı -ilk kez- İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınav tarihinin değişikliğini -acil- bir duyuru ile açıkladı. Buna göre;
1.       Sınav tarihi olarak daha önce duyurulan, hatta sınav prosedürü yayınlanan 23 Kasım tarihinde ilgili sınavlar yapılmayacak olup; bu sınavlar 21 Aralık 2013 Cumartesi gününe ertelendi.
 
2.       Sınav yeri, bugüne kadar yapılan tüm sınavlarda yalnızca Ankara ili ile sınırlanmışken; bu ve bundan sonraki sınavlar Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa ili olmak üzere 5 farklı ilde yapılmasına karar verildi. (Kursiyerlerin il tercihi ve nerede sınava girecekleri konusunda Kasım ayının ilk haftasında yayınlanacak duyuruyu bekleyip incelemek gerekiyor.)
 
3.       Daha önce Bakanlıkça yayınlanan ve gerek Çalışma Bakanlığı ve gerekse Milli Eğitim Bakanlığı resmî web sitelerinde ilan edilen 23 Kasım sınav duyurusu (bu duyuruyu 8 Ekim’de sizlerle SMS ve mail ortamında paylaşmıştık) yürürlükten kalkmıştır. Yeni tarih olan 21 Aralık sınavı ile ilgili yeni duyuru Kasım ayının ilk haftasında yayınlandığında yine sizlerle paylaşacağız. (Dolayısıyla, ilgili duyuruda bahsi geçen 28 Ekim-8 Kasım arasındaki sınav harcı yatırma işlemleri vb. prosedürler de daha sonraki tarihlere ertelenmiş olup, yeni duyuru ile “21 Aralık sınav süreci” başlayıncaya kadar herhangi bir işlem yapmanız gerekmemektedir.)
 
4.       Sınav öncesi “büyük ihtimalle 9-10 Kasım tarihleri” için öngördüğümüz sınav öncesi Eğitim Tekrar ve Soru KAMP programımızı, yeni sınav tarihi nedeniyle, daha sonraki bir haftasonu gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Kamp tarih ve yeri netleştiğinde, sizlerle bu bilgiler de paylaşılacaktır.
Bu gelişmelerin, sizler için hayırlı olmasını umuyoruz. Başarılar dileriz.

Saygılarımızla;
ZİNDE & DRUZ

 
Konuyla ilgili 10 Ekim (bugün) Bakanlıkça yapılan duyurunun orijinal metni aşağıdadır, inceleyebilirsiniz:
 

23 KASIM 2013 TARİHİNDE YAPILMASI GEREKEN
İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVININ ERTELENEREK
SÖZ KONUSU SINAVIN 21 ARALIK 2013 TARİHİNDE YAPILMASI HAKKINDA DUYURU
 

Bilindiği üzere; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda 02 Ağustos 2013 tarihinde yapılan değişiklikle; iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanlara, Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmiş olan prim gün sayısı ile sahip oldukları belge sınıfı gibi hususları dikkate alarak üst sınıflardaki iş güvenliği uzmanlığı belgesi alabilmeleri için fıkranın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde kullanılmak şartıyla en fazla iki sınav hakkı verilmiştir.
Öte yandan 01.01.2014 tarihinden itibaren yaklaşık 600.000 işyerinin işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı hizmeti almaları zorunlu olduğu ve bu işyerlerine hizmet verecek işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı sayısının yeterli olmadığı bilinmektedir.  Kanun değişikliği doğrultusunda sınav hakkı tanınanların sınava girebilmelerine ilişkin Yönetmelik değişikliği hazırlanmış ve Başbakanlığa gönderilmiş olup henüz yayınlanamamıştır.
Bu nedenle yeni sınav hakkı tanınanların da sınava girebilmelerini sağlamak amacıyla, 23 Kasım 2013 tarihinde yapılması planlanan işyeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavının ötelenmesine acil ihtiyaç duyulmuştur.
Ayrıca, sınava girecek adayların çokluğu ve bu doğrultuda gelen taleplerin değerlendirilmesi sonucunda söz konusu  sınavın  21 Aralık 2013 tarihinde  Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa ili olmak üzere beş merkezde yapılması uygun görülmüştür.
Bu nedenle;
1)      23 Kasım 2013 tarihli sınav uygulama duyurusu yürürlükten kaldırılmıştır.
2)      Sınav 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacağından söz konusu sınav ile ilgili sınav uygulama duyurusu Kasım ayının ilk haftasında www.isggm.gov.tr adresinde yapılacaktır.
3)      Bakanlığımızca yetkilendirilmiş Eğitim Kurumlarından eğitim alıp 21 Aralık 2013 tarihinde yapılacak sınava girecek adayların eğitimlerini en geç 03.11.2013 (örgün eğitim bitiş tarihi)  tarihine kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
 
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ