Druz İş Sağlığı Uzmanı | 21 Aralık Sınavı Sonuçları ve Yol Haritası
Eğitim
21 Aralık Sınavı Sonuçları ve Yol Haritası

21 ARALIK SINAVI SONUÇLARI VE YOL HARİTASI

 
ZİNDE Eğitim Kurumumuzdan eğitim alan 657 kursiyerimiz, 21 Aralık 2013 sınavlarına girmiştir.
İlk defa düzenlenen “terfi hakkı” ile; A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavına giren kursiyerlerimizin başarı oranı % 92 olarak gerçekleşti.
Tüm A, B ve C sınıfı İş Güvenliği Uzmanlık sınav başarımız ise % 86 oldu.
Bu yüksek başarı oranı nedeniyle, kursiyerlerimizi tebrik ediyoruz.
 
21 Aralık sınavında başarılı olan A-B-C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ve İşyeri Hekimleri ile başarılı olamayanlar için yol haritasını aşağıda özetliyoruz:
 
21 Aralık Sınavında BAŞARISIZ Olan İşyeri Hekimi ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Adayları:
Yönetmelikler gereğince; eğitim aldığınız tarihten itibaren 3 yıl içerisinde Bakanlıkça düzenlenecek tüm sınavlara girme hakkınız var. Sınav sayısı konusunda, bu 3 yıllık süre dolmadığı sürece, herhangi bir sınırlama yok. Bir sonraki sınav 24 Mayıs’ta, daha sonraki ise Aralık 2014’te yapılacaktır.
Sınav hakkı konusunda; “sadece” 20 Temmuz 2013’ten önce İşyeri Hekimliği sınavlarına 2 kez girip başarısız olanlar, 20 Temmuz 2014’e kadar Bakanlıkça düzenlenecek sınavlara, yeniden eğitim almaya gerek kalmaksızın katılabilirler. Aynı şekilde; 11 Ekim 2013’ten önce İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına 2 kez girip başarısız olanlar, 11 Ekim 2014’e kadar Bakanlıkça düzenlenecek sınavlara, yeniden eğitim almaya gerek kalmaksızın katılabilirler.
 
 
21 Aralık Sınavında BAŞARISIZ Olan A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Adayları:
21 Aralık 2013 tarihinde girmiş olduğunuz belge grubunun sınavına girebilirsiniz. İsimleriniz, doğrudan sınav listesinde yer alacağından dolayı, şimdilik herhangi bir işlem yapmalarına gerek bulunmamaktadır. (daha sonra sınav harcı vs. gerekebilir, henüz bu süreç açıklanmamıştır.)
 
İş güvenliği uzmanlığı belge sınıfı yükseltme hakkı tanınan kişiler, 2 Ağustos 2014’e kadar Bakanlıkça yaptırılacak olan iş güvenliği uzmanlığı sınavlarından en fazla ikisine katılabilirler. Dolayısıyla, 21 Aralık’ta sınıf terfisi amacıyla A veya B Sınıfı sınavına girip, başarısız olanların bir sınav hakkı kalmıştır. Bu sınav haklarını 23 Şubat’ta veya 24 Mayıs’ta kullanabileceklerdir.
 
NOT: 21 Aralık 2013 tarihli sınav için başvurduğu halde sınava girmeyenler, bu haklarını daha sonra yapılacak sınavlarda (Şubat ve Mayıs 2014) prim gün sayılarına uygun belge sınıfı için kullanabilirler. (Başvurduğu halde sınava girmeyenin, sınav hakkı yanmaz.)
 
 
21 Aralık Sınavında BAŞARILI Olan İşyeri Hekimleri, A ve B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları:
Sınavda başarılı olarak hak kazandığınız sertifikanız veya –sertifikanız olmasa dahi, sözleşme yapabilmeniz için gerekli olan- İSGKatip’e tanımlanmış belge numaranız konusunda, Bakanlıkça sertifikasyon süreci ve prosedürü henüz açıklanmamıştır. Ancak, ilgili süreç açıklandığında veya bu konuyla ilgili net duyumlar alındığında sizlerle SMS yoluyla paylaşacağız. Sizlere, geç kalmamanız konusunda şimdiden tavsiyemiz: Halihazırda e-devlet şifreniz yoksa, lütfen PTT’ye giderek e-devlet şifrenizi temin etmenizdir. Tüm işlem sorgulamalarınız(belge numaranız belli oldu mu, sistemde kayıtlı mıyım vb.) ve tüm hekimlik/uzmanlık sözleşmeleriniz e-devlet şifrenizi zorunlu kılacaktır. Hazırda bulunmasını tavsiye ederiz!
 
21 Aralık’taki sınavda B Sınıfı sınavını başaranlar için;
Kişi, sınıf yükseltmek için sınav hakkını kullanıp kazanamadığı takdirde, ikinci sınav hakkını da aynı sınıf belge için kullanabilecektir. Prim gün sayısı artsa dahi bir sonraki sınavda bir başka sınıf belge sınavına başvuramaz.
 
21 Aralık Sınavında Başarılı Olan C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları:
Prim gün sayınız 1500’den az ise;
23 Şubat tarihinde yapılacak terfi sınavlarına girme imkanınız olamayacaktır. 24 Mayıs sınavı başvuru sürecine kadar 1500 güne ulaşıyorsanız, Mayıs ayındaki (ki bu, son terfi sınavıdır) A-B terfi sınavlarına girebilirsiniz. Şu an için hak kazandığınız sertifikanız veya –sertifikanız olmasa dahi, sözleşme yapabilmeniz için gerekli olan- İSGKatip’e tanımlanmış belge numaranız konusunda, Bakanlıkça sertifikasyon süreci ve prosedürü henüz açıklanmamıştır. Ancak, ilgili süreç açıklandığında veya bu konuyla ilgili net duyumlar alındığında sizlerle SMS yoluyla paylaşacağız.
 
Prim gün sayınız 1500 ve daha fazla ise ve A veya B Sınıfına yükselmek istiyorsanız;
Çalışma Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı protokolü gereği; 23 Şubat 2014’te sadece sınıf yükseltme sınavları yapılacaktır. 21 Aralık sınavında veya daha önceki C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarında başarılı olup sertifikasını almamış olanlardan; prim ödeme gün sayısına göre üst sınıf belge için 23 Şubat 2014 tarihinde yapılacak sınava girmek isteyenler,
1.       20 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 23.59’a kadar önceden hak ettiği belgenin bedeli olarak 413.- TL’yi İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne ait Ziraat Bankası kurumsal tahsilat programı aracılığı ile yatırmaları gerekmektedir! (ilgili tarihe kadar yatırmayanlar, 23 Şubat sınavına giremeyeceklerdir)
 
2.       Belge ücretini yatırarak sözkonusu sınava girebilecek adaylar, 22 Ocak 2014’ten 27 Ocak 2014 günü mesai bitimine kadar İSGKATİP (http://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx ) adresinden sınava girebilecekleri belge grubunu sorgulayabileceklerdir.
(Bu tarihte, adlarına 1.500 gün prim ödenenler (bu 1.500 günlük kıdemlerini hangi işle iştigal ederek geçirdiklerine bakılmaz, meslekî uygunluk aranmaz!) B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar.
 
Adlarına 3.000 gün prim ödenenler (bu 3000 günlük kıdemlerini hangi işle iştigal ederek geçirdiklerine bakılmaz, meslekî uygunluk aranmaz!) A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı belge sınavına girmeye hak kazanırlar. Bu şekilde, 3.000 gün prim ödemesi olanların, A Sınıfı sınavına girebilmeleri için, önce B Sınıfı olmak gibi bir zorunlulukları yoktur!
 
Kişilerin prim ödeme bilgileri SGK’dan alınacağından ve sahip olduğu belge sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunduğundan, bu  bilgiler  doğrultusunda listeler hazırlanacak olup girebileceğiniz sınıf sınavı A veya B olarak belirlenecektir. 23 Şubat terfi sınavlarına girebilmek için ayrıca Bakanlığa vb. belge ibraz ederek müracaat edilmesine gerek bulunmamaktadır.)
 
3.       Prim ödeme gün sayısının hesabında sınav müracaat tarihi itibariyle Sosyal Güvenlik Kurumu tescil kaydında görülen prim ödemeleri dikkate alınacaktır. (Yurtdışı borçlanmaları, askerlik borçlanması, doğum borçlanması ile mükerrer prim ödemeleri  gün sayılarında dikkate alınmayacaktır. Bir ay içerisinde kişi adına  farklı işyerlerinden yatırılan primlerin toplamı,  en fazla 30 prim günü olacak şekilde hesaplanacaktır. Örnek: Bir kişi adına Haziran ayında A işyeri 30 gün; B işyeri 30 gün ve C işyeri 30 gün olmak üzere toplam 90 gün prim yatırılmışsa, prim günü hesabında ilgili ay için en fazla 30 günü değerlendirmeye alınacaktır. Mükerrer olan diğer günler prim gün sayısında hesaba katılmayacaktır.)
 
4.       Sorgulama esnasında, gireceği belge yükseltme grubunun hatalı olduğunu düşünenler; https://esgm.sgk.gov.tr/Esgm/ ,https://www.turkiye.gov.tr/ adresleri ile SGK’dan alınmış prim ödeme gün sayılarını gösterir belgeleri dilekçe ekinde 22 Ocak 2014 gününden 27 Ocak 2014 mesai bitimine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü adresine göndermeleri ya da şahsen başvurmaları gerekmektedir. Süresi içerisinde dahi olsa kesinlikle faks, elektronik posta(mail) yolu ile yapılan müracaatlar ve 27 Ocak 2014 Pazartesi günü mesai bitiminden sonra İSGGM evrak bölümüne elden veya posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Sorgulama esnasında gireceği belge yükseltme grubunun hatalı olduğunu düşünen ve emekli sandığına primi yatırılanlar kurumlarından veya emekli sandığından alacakları emekli olduğuna dair yazı veya çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet süresini gösterir belge ile müracaat edeceklerdir. Sorgulama esnasında gireceği belge yükseltme grubunun hatalı olduğunu düşünen ve Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre özel sigorta şirketleri tarafından adlarına emeklilik primi yatırılanlar primi yatıran kurum ya da kuruluşlardan alacakları prim ödeme gün sayısını gösterir belge ile müracaat edeceklerdir.
5.       21 Aralık 2013 tarihinde yapılan sınav için başvuruda bulunup sınav listesine dahil edilen ancak sınava katılmayanlar ile Bakanlığa sertifika ücreti ödemiş olan (belge sahibi olan) ve aynı zamanda prim ödeme gün sayısına göre ilk defa sınav başvurusunda bulunacak olanlar; 22 Ocak 2014’ten 27 Ocak 2014 günü mesai bitimine kadar İSGKATİP (http://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx) adresinden sınava girebilecekleri belge grubunu sorgulayabileceklerdir.
6.       Zinde Eğitim Kurumu; Bakanlıkça belirlenen kriterler arasında eğitim şartı aranmamasına rağmen; A ve B sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarına yönelik özel hazırlık kursları açmaktadır. Toplam 5 gün süren 36 saatlik kurslar, ZİNDE Eğitim Kurumu’nun kendi merkezinde yapılacaktır.
Kurs tarihleri henüz kesinleşmemiş olup; 4 gün süresince sınav sorularıyla ilgili ders konuları, tecrübeli ve sektörün duayeni hocalarımız tarafından işlenecek ve 1 gün de Deneme Sınavı ile soru çalışması yapılması planlanmaktadır.
Kayıtlar; www.zinde.com.tr adresinden; http://egitim.zinde.com.tr/lf/egitim-basvurusu.html A Sınıfı veya B Sınıfı Yenileme Eğitimleri seçilerek yapılabilecektir.
Sınavlarınızda ve çalışma hayatınızda başarılar dileriz.
 
Saygılarımızla,
DRUZ
444 18 17