Druz İş Sağlığı Uzmanı | 2 Temmuz İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hakkında Açıklamalar
Eğitim
2 Temmuz İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Hakkında Açıklamalar

 

Sınav Tarihi ve Saati
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 02 Temmuz 2011,  Cumartesi günü,  Saat: 10.00’da
yapılacaktır.
 
Sınav Yeri
Sınav Ankara'da yapılacaktır.
 
Sınav Ücreti
Aday; 35 (Otuz beş ) TL sınav ücretini 06 Haziran 2011–15 Haziran 2011 tarihleri arasında; T.C. Ziraat 
Bankası A.Ş. Ankara Beçevler şubesi, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez şubesi ve Türkiye Halk 
Bankası Küçükesat şubesinden herhangi birisine “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 
yatıracaktır.
 
Sınava Başvuru
Sınava girecek  personele ait aday liste 03 Haziran 2011 tarihinde ĠSGGM tarafından hazırlanarak
EĞİTEK’e gönderilecektir.
 
Adaylar;  06-15 Haziran 2011  tarihleri arasında http://www.meb.gov.tr internet adresindeki  sınav 
başvuru ekranında belirtilen  kriterlere  uygun  biçimde, son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık 
fotoğraflarını yükleyip, başvuru yapacaktır. 
 
22 Haziran 2011 tarihinde  http://www.meb.gov.tr internet adresinden  fotoğraflı sınav  giriş 
belgelerini alabileceklerdir.
 
Sınav Süresi ve Kuralları
İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı 110 dakika sürecek, tek oturum olarak 
uygulanacaktır. Her grup için farklı hazırlanan sorulardan oluşan sınavlarda  100 soruluk çoktan
seçmeli (dört seçenekli) testlerden oluşan A ve B soru kitapçığı kullanılacaktır.
 
Adaylar sınava, fotoğraflı  sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgelerinden birisi (nüfus cüzdanı, 
sürücü belgesi veya pasaport) ile gireceklerdir. Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi ile özel kimlik belgesi 
yanında olmayan ve yanlarında cep telefonu bulunan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaktır.
 
Sınav binasında sigara içenler hakkında ilgili Kanun gereğince işlem yapılacaktır.
 
 
Daha ayrıntılı bilgi için ekteki PDF belgesini indirip inceleyiniz.