Druz İş Sağlığı Uzmanı | 18 Mayıs 2013 Sınavı Sonuçlarına İtiraz Prosedürü
Eğitim
18 Mayıs 2013 Sınavı Sonuçlarına İtiraz Prosedürü
18 MAYIS 2013 SINAVI SONUÇLARINA İTİRAZ PROSEDÜRÜ

Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara dair itiraz başvuruları, 18.6.2013 mesai bitiminde bitecektir. 18.6.2013 tarihinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesinin;
T.C. Ziraat Bankası Şubesi Başkent/ANKARA,
Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve
Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine,

“Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil)
“sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile kabul edilecektir.

Başvuru adresi;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA’dır.

İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Bu itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye bildirilecektir.
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.

18 Mayıs 2013 tarihli sınav için yatırılan ücret, hiçbir şekilde başka bir sınav için geçerli kabul edilmeyecektir.