Druz İş Sağlığı Uzmanı | 18 Mayıs 2013 Sınav Sorularına İtiraz Süreci Hakkında Açıklama
Eğitim
18 Mayıs 2013 Sınav Sorularına İtiraz Süreci Hakkında Açıklama
SINAV SORULARINA İTİRAZ SÜRECİ HAKKINDA AÇIKLAMA

Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adreslerinde yayımlanmasından(20.05.2013) itibaren en geç 3 (üç) iş günü içerisinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’neyapabileceklerdir.

Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları;
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nün
Ziraat Bankası Emek Şubesindeki
IBAN No: TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07
Hesabına, itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “sorulara itiraz ücreti”adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçeile kabul edilecektir.
Başvuru adresi ise;
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Genel Evrak Servisi İnönü Bulvarı No:42 Emek-ANKARA

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır!
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.
Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, hatalı bulunan soru/soruların şıkları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Başvurusu ya da sınavı geçersiz sayılan, sınava girmeyen, sınava alınmayan ya da sınavdan çıkarılan, adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.
İtiraz etmeyi düşünen kursiyerlerimiz için aşağıda dilekçe örneği ve itiraz edilebilecek bazı sorular hazırlanmıştır, istifadenize sunuyoruz.
Saygılarımızla,
 
 
 C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SORU İTİRAZLARI:
 
 
1.       A Kitapçığı-8., B Kitapçığı 27. Soru:
“Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden değildir?”
 
İtiraz Gerekçesi: 
Sorunun “Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik’e göre aşağıdakilerden hangisi günde ancak 7,5 saat veya daha az çalışılacak işlerden değildir?” şeklinde sorulması gerekirdi. Soruda ancak 7,5 saat çalışılacak işlerden olmayan soruluyor. Bir başka ifadeyle soruda 4 şıktan 3’ünde 7,5 saat çalışmakta olduğu diğer şıkta ise 7,5 saatten fazla ya da daha az çalışıldığı ifade edilmektedir. Ancak kurşun ve arsenik gibi ortamlarda 7,5 saatten daha az çalışılması gerekmektedir. Soru iptal edilmelidir.
 
 
2.       A Kitapçığı-18., B Kitapçığı 37. Soru:
“Aşağıda verilen tehlike-risk eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?”
 
İtiraz Gerekçesi: 
Soruda tehlike ile risk arasındaki ilişki soruluyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde; titreşim tehlike, işitme kaybı risk olarak değerlendirilebilir. Titreşimin işitme kaybına neden olmadığı varsayımından hareketle D şıkkı olduğu söylenmesi durumunda, belirtmek gerekir ki; titreşim, az da olsa  işitme kaybı yapar. Yetersiz aydınlatma ve iş kazası şıkkı da bu anlamda tartışma konusu yapılabilir. İş kazası risk midir? Soru iptal edilmelidir.
 
 
 
3.       A Kitapçığı-26., B Kitapçığı 45. Soru:
“Yukarıda verilenlerden hangileri İSG yönetim sistemidir?”
 
İtiraz Gerekçesi: 
QS 9000, 1980’li yıllarda otomotiv sektörüne göre oluşturulan –ve pek kullanılmayan- bir kalite yönetim sistemidir, otomotiv kalite standardıdır. İçeriğinde İş Sağlığı ve İş Güvenliği hakkında herhangi bir ibare bulunmamaktadır. Bu nedenle, cevap hatalıdır ve soru iptal edilmelidir.
 
 
 
4.       A Kitapçığı-80., B Kitapçığı 91. Soru:
“Emniyet kemeri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?”

İtiraz Gerekçesi:
Emniyet kemerlerinin yüksekte çalışmalar sırasında bağlandığı noktadan sökülebilmesi için ikinci bir bağlantı noktası olması ve bu bağlantı noktasının bağlı olması gerekmektedir. İkinci bir bağlantı noktasının olmadığı böyle durumlarda emniyet kemeri iş dolayısıyla geçişlerde kesinlikle çıkarılamazlar. Bu nedenle, bu sorunun 2 tane doğru cevap vardır. A şıkkı da doğru sayılmalıdır.
 
 
5.       A Kitapçığı-86., B Kitapçığı 97. Soru:
“Kişisel koruyucu donanımlarda CE işaretinin iliştirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?”
 
İtiraz Gerekçesi:
D şıkkında "ürünE” yerine, “ürünÜ" şeklinde bir yazım hatası olduğunu düşündüğümüz ibare yer almaktadır. Bu harf değişikliği, anlamda da sapma meydana getirdiği için soru iptal edilmelidir.
 
 
6.       A Kitapçığı-88., B Kitapçığı 99. Soru:
“Daire testere tezgahlarında çalışma tablasının yeden yüksekliği aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?”
 
İtiraz Gerekçesi:
Şıklarda herhangi bir birim verilmemiştir. Dolayısıyla, bu soru iptal edilmelidir.
 
Ayrıca;Önceki resmî sınavlarda benzeri harf hataları nedeniyle (Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür? Higrometre 24 Aralık 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı A Kitapçığı Sorusu 32. soru) iptal edilen sorulara benzer şekilde; A Kitapçığı-79., B Kitapçığı-90. Soruda “işEveren” ifadesinde yazım hatası olmuştur, itiraz edilebilir.
 
 
İŞYERİ HEKİMLİĞİ SORU İTİRAZLARI:
 

1.       A Kitapçığı-54. ve 66., B Kitapçığı 41. ve 53. Soru:
“İşyerinde periyodik muayenenin amacı içinde yer almayan hangisidir?”
 
İtiraz Gerekçesi:
Bu soru, aynı sınavda mükerrer sorulmuştur. Üstelik; aynı soru 24 Aralık 2011 yılındaki İşyeri Hekimliği Sınavında A kitapçığı 51. Soru olarak Bakanlık resmî sınavında da sorulmuş olup, daha sonra doğru seçenek farklı (Cevabı B şıkkı yerine C şıkkı) olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla, bu iki soru da iptal edilmelidir.
 
 
2.       A Kitapçığı-56. ve 100., B Kitapçığı 43. ve 77. Soru:
İtiraz Gerekçesi:
Her iki soruda da bahsi geçen ve soruların odak noktası olan “Sağlıkçı işçi” tanımı, hiçbir şekilde Kanun-Tüzük-Yönetmelik vb. mevzuatta yer almamaktadır. Herhangi bir bilimsel veri veya üzerinde ittifak edilen bir dayanağı da yoktur. Bu nedenle, her iki soru da iptal edilmelidir.
 
Aşağıdaki soru numaralarına sahip soruların yer aldığı konular; İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi müfredatında yer almayıp, tamamen İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim konularına aittir. Dolayısıyla, müfredat dışı olan bu soruların iptali gerekir:
 
A Kitapçığı-6., B Kitapçığı-32. Soru      Konusu: Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği
A Kitapçığı-15., B Kitapçığı-7. Soru      Konusu: Sağlık ve Güvenlik İşaretleri
A Kitapçığı-70., B Kitapçığı-57. Soru    Konusu: Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
A Kitapçığı-71., B Kitapçığı-78. Soru    Konusu: Acil Durum Planları
 
 
 
Ayrıca; Önceki resmî sınavlarda harf hataları nedeniyle (Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür? Higrometre 24 Aralık 2011 İş Güvenliği Uzmanlığı A Kitapçığı Sorusu 32. soru) iptal edilen sorulara benzer şekilde;
 
A Kitapçığı-68., B Kitapçığı 55.Sorunun cevap şıklarında “Mesleki HAS İskelet” şeklinde,
A Kitapçığı-62., B Kitapçığı 49.Sorunun cevap şıklarında “Vaka KOTROL” şeklinde,
yazım hataları olmuştur, itiraz edilebilir.

İtiraz Dilekçesi için tıklayınız