Druz İş Sağlığı Uzmanı | 18 Ağustos sınavında başarılı olan Kursiyerlerimizin dikkatine!
Eğitim
18 Ağustos sınavında başarılı olan Kursiyerlerimizin dikkatine!
18.08.2013 tarihinde düzenlenen İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavlarının sonuçları 12.09.2013 tarihinde açıklanmıştır.

Açıklanan sonuçlara göre; sınavları kazanan kişilerin 17.09.2013 tarihinden itibaren T.C. Ziraat Bankası Şubesi Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Kurumsal Tahsilat Hesabına belge ücreti olan 354,00 TL'yi yatırmaları, bu tarihten önce ücret konusunda herhangi bir girişimde bulunmamaları gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen ücretin yatırılmış olması, belge almaya hak kazanan adayların İSG-KATİP üzerinden yetkilerinin açılması ve bu kişilerin İşyeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi yapabilmeleri açısından yeterli olacaktır.

Sınavları kazanan adayların belge talepleri ise, eğitim aldıkları kurumlar tarafından Bakanlığa iletilecek olup, bu konuda izlenecek yol hakkında 17.09.2013 tarihine kadar Bakanlıkça yayınlanacak ikinci duyurunun beklenmesi, bu tarihten önce belge talebi konusunda herhangi bir girişimde bulunulmaması gerekmektedir.