Druz İş Sağlığı Uzmanı | 18 Ağustos 2013 Sınavı Sonrası "Sertifika Süreci"
Eğitim
18 Ağustos 2013 Sınavı Sonrası "Sertifika Süreci"

18 AĞUSTOS SINAVI SONRASI "SERTİFİKA SÜRECİ"

18 Ağustos 2013 tarihli İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sınavında başarılı olan Kursiyerlerimiz; belge (sertifika) ücretlerini Ziraat Bankası kurumsal tahsilat hesabına yatırmalıdır. Kurumsal tahsilât hesabına yatırılmayan ücretler dikkate alınmayacaktır.

Belge (Sertifika) Ücreti Yatırma Bilgileri:
T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Tahsilat Programı aracılığıyla
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Sertifika Tahsilatlar hesabına belge ücreti olarak KDV dahil 354,00-TL yatırmaları gerekmektedir.
Kurumsal tahsilât hesabına belge ücreti, Ziraat Bankası şubelerinden yatırılabileceği gibi Ziraat Bankası internet bankacılığı kanalıyla da yatırılabilir.
Fakat EFT yoluyla bu hesaba para yatırılamamaktadır. Eski hesap numaraları geçerli değildir.
 
Bilindiği üzere; işyerleriyle İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı sözleşmesi yapabilmek için belge(sertifika) sahibi olanların, Bakanlığın İSG-KATİP programına tanımlanmış olması gerekmektedir. 18 Ağustos sınavında başarılı olan Kursiyerlerimizin de, Kurumsal tahsilât hesabına belge ücretlerini yatırmalarından 15 gün sonra –Bakanlık tarafından- İSG-KATİP’e tanımlanarak yetkileri açılacak ve o tarihten itibaren sözleşme yapabileceklerdir!
 
İSG-KATİP’e tanımlaması yapılanlar, PTT Merkez Müdürlüklerinden temin edecekleri e-devlet şifreleriyle İSG-KATİP’e erişerek fatura bilgilerini güncellemelidirler. Fatura bilgisini güncellemeyen şahısların faturası (belge ücreti olarak yatırmış olduğu 354 TL’lik fatura), MERNİS sisteminde kayıtlı adrese göre oluşturulacak ve gönderilecektir.
 
Daha sonra; İSG-KATİP’e tanımlanmış olanların sertifikalarının evrak olarak hazırlanması amacıyla, Eğitim Kurumları gerekli dosyaları hazırlayıp, 7 Ekim 2013 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğe göndereceklerdir. Eğitim Kurumlarının göndereceği bu dosyada aşağıdaki evraklar yer alacaktır:
1.       Dilekçe (Sağ üst köşesine belge numarası kırmızı kurşun kalemle yazılmalı ve dilekçe mutlaka sahibi tarafından imzalanmış olmalıdır)
2.       Lisans/Ön Lisans Diploma fotokopisi (Yüksek Lisans diploması Lisans/Ön lisans diploması yerine geçmez)
3.       Nüfus Cüzdanı fotokopisi
4.       Belge ücretine ait Dekont
5.       Gerekli ise soyadı uyuşmazlığında ibraz edilecek belgeler (Lisans Diplomasındaki Soyadı bilgisi Nüfus Cüzdanı suretindekinden farklı olan ve bu husus Kızlık Soyadı/Önceki Soyadı bölümünde belirtilmeyenler önceki ve şimdiki soyadlarını belirten resmi bir belge ibraz etmeleri gerekmektedir (Nüfus Müdürlüğünden alınacak belge veya evlilik cüzdanı onaylı örneği gibi).