Druz İş Sağlığı Uzmanı | 18 Ağustos 2013 Sınav Sorularına İtirazlar ve İtiraz Prosedürü
Eğitim
18 Ağustos 2013 Sınav Sorularına İtirazlar ve İtiraz Prosedürü
Değerli Zinde & İstanbuluzman Kursiyerleri;
 
Aşağıdaki metinde, Soru itirazları için dilekçe örneği ve Zinde olarak iptali gerektiğini düşündüğümüz soruları bulabilirsiniz.
 
Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, en geç 23 Ağustos 2013 saat 17:00’ye kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir. Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.
 
Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün;
Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN No’lu hesabına itiraz edilecek her bir soru için 10 TL (KDV dahil) “SORULARA İTİRAZ ÜCRETİ” adı altında yatırarak alınan BANKA DEKONTU VE DİLEKÇE ile kabul edilecektir.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
İtiraz Adresi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Genel Evrak Servisi
İnönü Bulvarı No: 42 Emek-ANKARA
 

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde (02 Eylül 2013 tarihine kadar) İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak, adayların kendilerine yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
 
NOTLAR:
1)      Bakanlıkça yapılan önceki Sınav Duyurularında:
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru Şık/Şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Değerlendirme sonrasında, hatalı soru/sorular çıkması halinde; hatalı bulunan soru/soruları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
2)      Adayların sınav sonuçları 12 Eylül tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.
 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:
22/08/2013
 
 
 
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
 
18 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilen C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına, aldığım temel eğitim sonrası girmiş bulunmaktayım. Bu sınavda; soru anlatım bozukluğu, doğru seçenek tespitinde yanlışlık, çoklu seçenekte doğru cevap vb. hatalı olduğunu düşündüğüm; ekli dosyada yer alan soruların ve cevaplarının tarafınızdan yeniden incelenmesi, bu inceleme sonunda iptal vb. değişikliklerin sınav sonucuma yansıtılması hususlarında gereğini arz ederim.
 
Saygılarımla,
 
İmza                     :
Ad-Soyad           :
T.C. Kimlik No   :
Adres                   :
 
EKLER:
1)      Sorulara İtiraz Ücreti Dekontu
2)      18.08.2013 tarihli C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı olası hatalı soruları
 


İTİRAZ EDİLEBİLECEK SORULAR:
 
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Olası Hatalı Soruları:
 
1)      A Kitapçığı’nda 17. Soru (B Kitapçığı’nda 7. Soru):
Aşağıdakilerden hangisi Planla, Uygula, Kontrol et, Önlem al döngüsü içerisinde Planlama aşamasında yer almaz?
A) Riskleri Değerlendirme, Risklerin Kabul edilebilir olup-olmadığına karar verme,
B) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımı sağlama
C) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
D) Mevcut durumu analiz etme

Cevap Anahtarında, doğru şık olarak A şıkkı olarak belirtilmesine rağmen;
A) Riskleri Değerlendirme, Risklerin Kabul edilebilir olup-olmadığına karar verme, (PUKÖ DÖNGÜSÜ UYGULAMA AŞAMASI)
B) Her bölümdeki ilgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımı sağlama (PUKÖ DÖNGÜSÜ UYGULAMA AŞAMASI)
C) Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme (PUKÖ DÖNGÜSÜ UYGULAMA AŞAMASI)
D) Mevcut durumu analiz etme (PUKÖ DÖNGÜSÜ PLANLAMA AŞAMASI)

Dolayısıyla; doğru seçenekler A, B ve C şıklarıdır.Sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


2)      A Kitapçığı’nda 35. Soru (B Kitapçığı’nda 25. Soru):
Aşağıda verilen hangi iyonlaştırıcı radyasyonun giriciliği (nüfus etmesi) yanlıştır?
A)Beta : Bor kullanılarak üretilen yoğun bir beton tarafından soğrulur.
B)Alfa: İnce bir kağıt tabakası veya cildimiz tarafından soğrulur.
C)Gama: Kurşun ve Beton gibi malzemelerde soğrulur.
D)Nötron: Plastik ve Benzeri malzemelerde soğrulur.

Cevap Anahtarında, doğru şık olarak A şıkkı olarak belirtilmesine rağmen;
TAEK (Türkiye Atom Enerjisi Kurumu) internet sitesinde Beta ışınlarının ince bir alüminyum levha ile soğurulabileceği yazmaktadır. Yani yoğun beton blok ile durdurulabilir ve beton blok tarafından beta ışınları soğurulur.
Nötronlar yüksüz parçacıklardır. Bu özelliklerinden dolayı herhangi bir madde içerisine kolaylıkla nüfuz edebilirler. Doğrudan bir iyonlaşmaya sebep olmazlar. Ancak atomlarla etkileşmeleri, iyonlaşmaya neden olan alfa, beta, gama veya x ışınlarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Nötronlar sadece kalın beton, su veya parafin kütleleriyle durdurulabilirler.
Ancak verilen soruda nötronun plastik ve benzeri malzeme ile durdurulabileceği ifade edilmiş, plastik ve benzeri malzemenin kalınlığı ile ilgili bilgi verilmemiştir. Yani bu malzeme naylon torba olabilir. Bu durumda nötron ışıması durdurulamamaktadır.
1-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu: http://www.taek.gov.tr/ogrenci/r02.htm
2-Radyasyondan Korunma Derneği http://www.trkd.org.tr/terimler-ve-tanımlar/209-notron.html

Dolayısıyla; D seçeneği de doğru şık olarak kabul edilerek, sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


3)      A Kitapçığı’nda 47. Soru (B Kitapçığı’nda 57. Soru):
Güven Bey'in Çalıştığı İş Yerinde Elle Taşıma İşleri Yönetmeliğine göre işveren çalışanlara hangisi hakkında kesin verilerle bilgilendirmekle yükümlü değildir?
A) Yükün Ağırlığı
B) Yükle ilgili genel bilgiler
C) Yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı
D) Yüklerin yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler

Cevap Anahtarında, doğru şık olarak A şıkkı olarak belirtilmesine rağmen;

Elle Taşıma Yönetmeliği
Madde 8- Çalışanların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi
(1) İşveren; elle taşıma işlerinde çalışanların ve/veya temsilcilerinin, çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilişkin mevzuat hükümlerini de dikkate alarak aşağıdaki konularda bilgilendirilmelerini ve eğitilmelerini sağlar:
a) Bu Yönetmelik uyarınca sağlık ve güvenliğin korunmasına yönelik alınan tedbirler,
b) Taşınan yükle ilgili genel bilgiler ve mümkünse yükün ağırlığı ile eksantrik yüklerin en ağır tarafının ağırlık merkezi,
c) Bu Yönetmelikte belirtilen hususları da dikkate alarak yüklerin doğru olarak nasıl taşınacağı ve yanlış taşınması halinde ortaya çıkabilecek riskler.
Soru kitapçığında; ardarda gelen 5 soru, ortak metinli sorulardır. Bir önceki soruya göre yükün ağırlığının verilebilmesi mümkün gözükmektedir.

Dolayısıyla; bu soruda doğru cevap olmadığından sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


4)      A Kitapçığı’nda 51. Soru (B Kitapçığı’nda 42. Soru):
Cevap Anahtarında, doğru şık olarak A şıkkı olarak belirtilmesine rağmen;

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi kapsamında 2005 yılında yayınlamış olduğu yayının uygulama faaliyetleri kapsamında 5. Kısımda (11. Sayfada) yazılı ve şekil temalı olarak görselde görüleceği üzere; öncelikle oksijen tüpü açılmalıdır.
Ayrıca; Milli Eğitim Bakanlığı MEGEP (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme – Temel oksi-asetilen kaynağı) yayınında 15. sayfadaki “2.2. Bekler ve Çeşitleri” başlığı altında aşağıdaki paragraf:
http://hbogm.meb.gov.tr/modulerprog...isat/moduller/temel_oksi_asetilen_kaynagi.pdf
“Kaynak alevinin elde edilmesi için önce hamlaç üzerinde bulunan oksijen musluğu(valf) açılır. Ardından asetilen musluğu açılır ve zaman kaybedilmeden ateş(çakmak, kibrit) yardımıyla karışımın alev alması sağlanır. Bu kuraldır. Oksijen musluğu açılmadan asetilen musluğunu açıp yanmayı gerçekleştirseniz bile başarılı bir yanma elde edemezsiniz; Hemen oksijeni açsanız bile alev çoğu zaman sönecektir. Söndürme işleminde ise öncelikli olarak yanıcı gaz olan asetilen musluğu kapatılır. Daha sonra oksijen musluğu kapatılır.”

Dolayısıyla; bu sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


5)      A Kitapçığı’nda 58. Soru (B Kitapçığı’nda 49. Soru):
I- Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olmalıdır.
II- Yük üzerine yalnızca görevli kimseler binmelidir.
III- Hiç kimsenin boş halatlara asılmasına izin verilmemelidir.
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri vinçlerle ilgili alınması gerekli güvenlik tedbirlerindendir?
A) I ,II ve III
B) I ve III
C) Yalnız III
D) Yalnız I

Cevap Anahtarında, doğru şık olarak C şıkkı olarak belirtilmesine rağmen;

ISCI SAGLIGI VE IS GUVENLIGI TUZUGU
Madde 387 - Açık havada çalışan vinçlerin kabinleri kapalı olacak ve bunların operatöre en geniş görüş alanını sağlayacak şekilde yukarı kaldırılabilen sürgülü pencereleri bulunacak ve soğuk havalarda, uygun şekilde ısıtılacaktır.
Madde 388 - Hareket halindeki vinç kabinleri içinde veya vinç arabaları üzerinde, yalnız görevli kimseler bulunacak ve vinç operatörleri, hiçbir kimsenin yük üzerine binmesine veya boş halat veya kancalara asılmasına izin vermeyecektir

Dolayısıyla; gerek sorunun hangi tüzük ve yönetmeliğe göre sorulduğu belirtilmemiş olması, gerek sorunun kaynağı olabilecek İSİG Tüzüğü’ne göre cevabın yanlış olduğunun(doğru seçenek; B şıkkı olmalıdır) anlaşılması ve gerekse de bu Tüzüğün yürürlüğünün kalkması nedenleriyle, sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


6)      A Kitapçığı’nda 62. Soru (B Kitapçığı’nda 72. Soru):
Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve …………. den fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaktır.
Yukarıdaki cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisidir?
A) 1, 2 metre
B) 2 metre
C) 3 metre
D) 4 metre

Cevap Anahtarında, doğru şık olarak D şıkkı olarak belirtilmesine rağmen;

YAPI İŞLERİ TÜZÜĞÜ
Madde 13 – Yüksekliği tabandan itibaren 3 metreden daha fazla olan ve düşme veya kayma tehlikesi bulunan yerlerde çalışanlarla, kiremitdöşeyicilerine, oluk ve her türlü dış boya işleri yapanlara, gırgır vinçlerini çalıştıranlara ve kuyu, lağım, galeri ve benzeri derinliklerde çalışanlaragüvenlik kemerleri verilecek ve işçiler de verilen bu kemerleri kullanacaklardır.

ISCI SAGLIGI VE IS GUVENLIGI TUZUGU
Madde 521 – Korkuluklu platformlarla çalışılması imkanı sağlanamayan ve 4 metreden fazla yüksekliği bulunan binaların dış kısımlarında, çatılarında ve benzeri yüksek yerlerde, bakım veya onarım işleriyle her türlü bina sökme ve yıkma işlerinde gerekli güvenlik tedbirleri alınacak ve çalışan işçilere, uygun baret, emniyet kemerleri ve bağlama ipleri gibi kişisel korunma araçları verilecek ve işçiler bunları kullanacaklardır.

Aynı soru; 18 Ağustos 2013 B sınıfı İş Güvenliği sınavı A kitapçığı – 76.soruda da sorulmuş ve doğru cevap “3 metre” olarak verilmiştir.

Dolayısıyla; gerek sorunun hangi tüzüğe göre sorulduğu belirtilmemiş olması, gerek C seçeneğinin de doğru şık olabilmesi nedenleriyle, sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


7)      A Kitapçığı’nda 75. Soru (B Kitapçığı’nda 64. Soru):
Doğal olarak havanın muhteva ettiği azot üzerindeki/altındaki bir konsantrasyon havalandırma kalitesini etkileyeceğinden; soruda belirtilen “Havada azot bulunması” seçeneği yetersiz bilgi içermektedir.

Dolayısıyla; sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.


8)      A Kitapçığı’nda 85. Soru (B Kitapçığı’nda 95. Soru):
Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Önlemlerine İlişkin Tüzük’e göre “Havasında …… dan az oksijen, …………. den çok metan ………den çok ……………’den çok karbon monoksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.”
Yukarıda verilen cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) %18 / %1 / %0,05
B) %19 / %1 / %0,5
C) %19,5 / %2 /%0,5
D) %19 / %2 / %0,5

Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağılığı ve İş Güvenliği Tüzüğü
İÇİNDE ÇALIŞILMAYACAK HAVA
MADDE 162 - Havasında % 19'dan az oksijen, % 2'den çok metan, % 0,5'den çok karbondioksit ve diğer tehlikeli gazlar bulunan yerlerde çalışılamaz.Soruda tüzükte bulunan değerler sorulmuştur ancak soruda karbondioksit yerine karbonmonoksit yazılmıştır. Aynı soruda bir diğer hata ise; soru içerisinde 4 boşluk olmasıdır.

Dolayısıyla; gerek yukarıda dillendirdiğim hatalar, gerekse Maden ve Taş Ocakları İşletmelerinde ve Tünel Yapımında Alınacak İşçi Sağılığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'nün yürürlükten kalkması nedenleriyle, sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.

 
Ayrıca; bu 8 soru haricinde, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yürürlükten kalkan Mevzuat'a dayandırılan soruların iptal edilmesi gerekmektedir. Bu şekilde iptal edilmesi için itiraz edilebilecek diğer sorular da aşağıda sıralanmıştır:

A 30. Soru / B 40. Soru
A 32. Soru / B 22. Soru
A 56. Soru / B 47. Soru
A 59. Soru / B 50. Soru
A 78. Soru / B 67. Soru
A 82. Soru / B 92. Soru
A 83. Soru / B 93. Soru
A 84. Soru / B 94. Soru
A 85. Soru / B 95. Soru


İşyeri Hekimliği Sınavı'nın soru-cevap anahtarı incelendiğinde;
iptal edilmesi Bakanlıkça muhtemel 1 soru olabileceği görülmektedir.
A Kitapçığı’nda 30. Soru (B Kitapçığı’nda 40. Soru)'nun D seçeneğinde; "...altında olması" gereken yere "altıda olması" ifadesi yazıldığından soru iptal edilebilir.Saygilarimizla,
ZİNDE
444 18 17