Druz İş Sağlığı Uzmanı | 13.09.2017 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Duyurusu
Eğitim
13.09.2017 Tarihli İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü DuyurusuÖNEMLİ DUYURU

13.09.2017 Tarihli T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Duyurusu


İşyeri Hekimlerinin Dikkatine (E-Reçete):“Vatandaşlara devlet tarafından verilen hizmetlerin en kolay ve en etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde elektronik ortamda sunulması amacıyla Bakanlığımızca yürütülen tüm uygulamalarda e-devlet yapısının kullanılması yönünde çalışılmaktadır.

6331 sayılı Kanunun 6. Maddesinde belirtilen iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin elektronik ortamda yönetilebilmesi hedeflenmektedir. Bu maksatla kurulacak işyeri bilgi yönetim sisteminin ilk uygulaması olan e-reçete uygulaması başlatılmıştır.

İşyerinde çalışan kişiler için e-reçete düzenlenebilmesi, ancak işyeri hekiminin İSG-KATİP üzerinden görevlendirilmesinin bulunması halinde olacaktır. İşyeri hekimlerinin e-reçete üzerinden reçete yazabilmelerine imkân sağlayacak olan otomasyonları ve elektronik imzalarını 31.12.2017 tarihine kadar temin ederek gerekli hazırlıkları tamamlamaları önem arz etmektedir.”
İlgili Link: https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx

 

DRUZ AÇIKLAMALARI

Bilindiği üzere işyeri hekimleri bugüne kadar e-reçete uygulamasından muaf tutulmuşlardı. Ancak yukarıdaki duyurudan da anlaşıldığı üzere, işyeri hekimlerinin 31.12.2017 tarihinden sonra reçete yazabilmeleri için ancak “buna imkân sağlayacak bir otomasyon programı ve elektronik bir imza” temin etmeleri halinde mümkün olacaktır.

İşyeri hekimleri tarafından temin edilen “otomasyon programı ve elektronik imza” işleminden sonra, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından kendilerine verilecek olan “e-reçete kullanıcı adı ve şifresi” ile, e-reçete yazabilecek hale geleceklerdir.

E-Reçete yazma işlemi ya sadece “E-Reçete” uygulaması şeklinde olacak veya “Elektronik İmzalı E-Reçete” uygulaması şeklinde olacaktır. E-Reçete için “e-reçete kullanıcı adı ve şifresi” yeterli iken, Elektronik İmzalı E-Reçete için bunlara ilave olarak “E-İmza” gerekecektir.

Duyurudan anlaşılabildiği kadarıyla E-İmza zorunluluğu getirileceği için reçete yazabilmek için işyeri hekimlerinin üç şeyi temin etmeleri gerekecektir;
  1. Kullanıcı Adı ve Kullanıcı Şifresi (Bakanlıkça Verilecektir)
  2. E-Reçete Yazabilme Altyapısına Sahip Bir Otomasyon Programı
  3. E-İmza
 
DruzOnline İSG Yazılımı, İşyeri Hekimlerinin kullanabilmesi için, “E-Reçete” ve “İmzalı E-Reçete” yazılımsal altyapısını tamamlamış ve test aşamasını da başarılı bir şekilde bitirmiştir.

http://yazilim.druz.com.tr  444 18 17 (Dahili: 212 – 213)


Druz E-Reçete kullanımıyla ilgili tüm bilinmesi gerekenleri aşağıdaki PDF dosyasından öğrenebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi almak için ->  https://www.erecete.net