Druz İş Sağlığı Uzmanı | 13 Mayıs sınavı Soru İtirazları dilekçesi hk.
Eğitim
13 Mayıs sınavı Soru İtirazları dilekçesi hk.
Değerli İstanbuluzman Kursiyerleri;
 
Aşağıdaki metinde, Soru itirazları için dilekçe örneği ve İstanbuluzman olarak iptali gerektiğini düşündüğümüz soruları bulabilirsiniz.
 
Adaylar; sınav sorularına ilişkin itirazlarını, en geç 18 Mayıs 2012 saat 17:00’ye kadar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne yapabileceklerdir. Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.
 
Adayların sınav sorularına itiraz başvuruları,
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünün;
Ziraat Bankası Emek Şubesindeki TR 85 0001 0007 6540 5083 1150 07 IBAN No’lu hesabına 30 TL (KDV dahil) “SORULARA İTİRAZ ÜCRETİ” adı altında yatırarak alınan BANKA DEKONTU VE DİLEKÇEile kabul edilecektir.
 
Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar, adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
 
İtiraz Adresi:
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı
İnönü Bulvarı No: 42 Emek-ANKARA
 

Sınav sorularına ilişkin itirazlar, en geç 10 (on) gün içerisinde (28 Mayıs 2012 tarihine kadar) İSGGM tarafından incelenip sonuçlandırılarak, adayların kendilerine yine İSGGM tarafından yazılı olarak bildirilecektir.
 
NOTLAR:
1)      Bakanlıkça yapılan önceki Sınav Duyurularında:
Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun komisyon kararı ile belirlenmesi sonucunda, ilgili soru/sorular iptal edilmeyecektir. Cevap anahtarı hatalı bulunan soru/soruların, doğru Şık/Şıkları dikkate alınmak suretiyle değerlendirme yapılacaktır.
Değerlendirme sonrasında, hatalı soru/sorular çıkması halinde; hatalı bulunan soru/soruları doğru kabul edilerek 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
2)      Adayların sınav sonuçları 07 Haziran tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü’ne teslim edilecek, http://www.meb.gov.tr ve http://www.isgmm.gov.tr internet adreslerinde aynı anda yayımlanacaktır.
 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ:
16/05/2012
 
 
 
T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANKARA
 
13 Mayıs 2012 tarihinde gerçekleştirilen İşyeri Hekimliği(veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı) Sınavına, aldığım temel eğitim sonrası girmiş bulunmaktayım. Bu sınavda, soru anlatım bozukluğu, doğru seçenek tespitinde yanlışlık, çoklu seçenekte doğru cevap vb. hatalı olduğunu düşündüğüm; ekli dosyada yer alan soruların ve cevaplarının tarafınızdan yeniden incelenmesi, bu inceleme sonunda iptal vb. değişikliklerin sınav sonucuma yansıtılması hususlarında gereğini arz ederim.
 
Saygılarımla,
 
İmza                     :
Ad-Soyad           :
T.C. Kimlik No   :
Adres                   :
 
EKLER:
1)      Sorulara İtiraz Ücreti Dekontu
2)      13.05.2012 tarihli İşyeri Hekimliği(veya C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı) Sınavı olası hatalı soruları
 


İTİRAZ EDİLEBİLECEK SORULAR:
 
C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Olası Hatalı Soruları:
 
1)      A Kitapçığı’nda 66. Soru (B Kitapçığı’nda 97. Soru):
TS EN 2 YANGIN SINIFLARI standardına göre;
A sınıfı yangınlar: Normal olarak kor şeklinde yanan genellikle organik yapıdaki katı madde
Yangınlarını kapsar.
B sınıfı yangınlar: Sıvı veya sıvılaşabilen katı madde yangınlarını kapsar.
 
Kömür yangınları A Sınıfı kor oluşturan katı madde yangınlarındandır. A Sınıfı korlu yangınların ise temel söndürme yöntemi soğutmadır. A sınıfı yangınların en iyi söndürme maddesi sudur.
Asfalt ve ağır yağ yangınları ise B Sınıfı sıvı ve sıvılaşabilen katı madde yangınlarındandır. Korsuz ve alevli yanarlar. B Sınıfı yangınların temel söndürme yöntemi boğmadır. B Sınıfı yangınların en iyi söndürme maddesi köpüktür.
 
Sorunun daha doğru olabilmesi için ise “tür” yerine “sınıf” terimi, “söndürücü” yerine ise “söndürme maddesi” ifadesi kullanılmalıydı. Şu haliyle ise, doğru cevap B seçeneği olmalıdır.
 
 
2)      A Kitapçığı’nda 68. Soru (B Kitapçığı’nda 99. Soru):
Bu soru için de yukarıdaki gerekçeye ilaveten C sınıfı yangınlar da korsuz ve alevli yandıklarından C sınıfı yangınların da temel söndürme yöntemi boğmadır. Yukarıda B sınıfı yangınlarının da temelsöndürme yöntemi boğma olduğu izah edilmiş idi. Buna göre doğru cevabın D şıkkı olması gerekir. Bununla beraber C şıkkındaki havayı kesme yöntemi de boğma anlamına geleceğinden bu şık ta doğru olur.
Diğer iki şıkta ise söndürme yöntemi değil, müdahale teknikleri ifade edilmektedir. Ancak doğru cevap olarak ilan edilen B şıkkındaki B ve C sınıfı yangını için “merkezden uç kısımlara doğru” şeklinde bir müdahale tekniği doğru değildir. Literatürde de yoktur.
Sıvı yangınlarında bir yerden akarak veya dökülerek yanma var ise öncelikle bu kaynağın söndürülmesi, gaz yangınlarında ise bir borudan veya bir delikten çıkarak veya fışkırarak yanma varsa öncelikle bu noktada alevin koparılması uygun müdahale tekniği olur.  
Bu soru teknik olarak birden fazla hata içeren yanlış bir sorudur.
 
 
3)      A Kitapçığı’nda 75. Soru (B Kitapçığı’nda 49. Soru):
 
Tüzükte ;
MADDE 217 - Yüksek ve orta basınçlı kazanlarla yapılan çalışmalarda, aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
2) Kazandan ayrı bulunan buhar kızdırıcılarının buhar çıkış yerleri ile ön ısıtıcıların üzerine en az birer adet emniyet supabı konacaktır.
Soruda kaç adet diye sorulmuş : 2 ünitede en az birer adetten 2 adet olması gerekir.
Soru kaçar adet diye sorulsaydı : 1 cevabı doğru olurdu ama sorunun soruluş şekline göre 2 adet olarak cevabın A şıkkı olması gerekirdi.
 
Dolayısıyla bu soru, soruluş şekli nedeniyle netlik içermemektedir. İptal edilmeli veya A ve B şııkkını işaretleyenlerin cevabı doğru kabul edilmelidir.
 
 
4)      A Kitapçığı’nda 100. Soru (B Kitapçığı’nda 74. Soru):
 
Andragoji (Yetişkin Eğitimi) İlkeleri arasında yer alanlara bakıldığında; A, B ve C şıkları kesin olarak doğru şıklar (Andragoji'nin ilkeleri arasında yer alıyorlar). D şıkkı ise ilkeler arasında geçmemekle birlikte Eğitimde “sürekli değerlendirme”, ilkeler arasında yer alıyor. Her halukarda ya soru iptal edilmeli(tüm şıklar ilkeler arasında yer alıyor düşüncesiyle), yahut doğru şık D olarak değiştirilmelidir.
 
AYRICA; A kitapçığındaki 21. (B’de 30.), 56. (B’de 87.) ve 85. (B’de 59.) sorular da farklı uzmanlarca farklı yorumlanan, itiraz edilebilecek sorular arasında değerlendirilebilir.
 
 
İşyeri Hekimliği Sınavı Olası Hatalı Soruları:
 
1)      A Kitapçığı’nda 26. Soru (B Kitapçığı’nda 41. Soru):
 
Soru, Bakanlıkça belirlenmiş İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi müfredatının dışında bir konuya ait sorudur. Dolayısıyla, sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.
 
2)      A Kitapçığı’nda 55. Soru (B Kitapçığı’nda 70. Soru):
 
Doğru seçenek, C şıkkı olmalıdır.
 
3)      A Kitapçığı’nda 61. Soru (B Kitapçığı’nda 76. Soru):
 
Soru, Bakanlıkça belirlenmiş İşyeri Hekimliği Temel Eğitimi müfredatının dışında bir konuya ait sorudur. Dolayısıyla, sorunun iptal edilmesi gerekmektedir.
 
4)      A Kitapçığı’nda 98. Soru (B Kitapçığı’nda 61. Soru):
 
A seçeneğindeki “Çalışanlara ….. sağlık kayıtlarının tümüne erişim izni verilmez” ifadesi netlik arzetmemektedir. Çalışanlara, “kendisi ile ilgili olarak” ifadesi olmadığı için bu seçenekteki ifade, sorunun iptaline sebep olmalıdır.
 

Saygilarimizla,
ISTANBULUZMAN
444 18 17