Druz İş Sağlığı Uzmanı | 13 Mayıs SINAV İTİRAZLARI hakkında
Eğitim
13 Mayıs SINAV İTİRAZLARI hakkında
Adayların sınav uygulamasına ve sonuçlara (07 Haziran 2012 tarihinden itibaren) dair itiraz başvuruları; YEĞİTEK Döner Sermaye İşletmesinin T.C. Ziraat Bankası Şubesi Beşevler/ANKARA, Türkiye Vakıflar Bankası Ankara Merkez Şubesi ve Türkiye Halk Bankası Küçükesat Şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilat Programı” aracılığı ile 10 TL (KDV dahil) “sınav sonuçlarına itiraz ücreti” adı altında yatırarak alınan banka dekontu ve dilekçe ile (07 Haziran 2012 tarihinde başlayıp 16 Haziran 2012 saat 17:00’ye kadar) kabul edilecektir. Başvuru adresi ise, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Yetkilendirme Daire Başkanlığı İnönü Bulvarın No:42 Emek-ANKARA’dır. İtiraz başvuruları topluca, İSGGM tarafından alınıp MEB’e iletilecek ve kesin sonuçlar MEB tarafından adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T. C. kimlik numarası, imza, adres ve dekontu olmayan dilekçeler ile faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına ve sonuçlara ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde YEĞİTEK tarafından incelenip sonuçlandırılarak adaylara ve İSGGM’ye (27 Haziran 2012 tarihinde) bildirilecektir.
 
Bütün itiraz başvurularında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı evrak giriş tarihi ve saati esas alınacaktır.