UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI VE ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR YÖNETMELİĞİ

 

23.02.2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
GEÇİÇİ MADDE 1 (MEVCUT AKREDİTASYON BELGELERİ)
MADDE 16 (YABANCI ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN DENKLİĞİ)
MADDE 17 (UYGULAMA)
MADDE 18 (CEZA HÜKÜMLERİ)
MADDE 19 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT)
MADDE 20 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 21 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, HUKUKÎ DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (HUKUKİ DAYANAK)
MADDE 3 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE YÜKLENİCİLER İLE İŞLETME İÇİ AKREDİTE BİRİMLER)
MADDE 13 (ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE YÜKLENİCİLER)
MADDE 14 (YURT DIŞINDA YERLEŞİK ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN ŞUBE, TEMSİLCİLİK VE YÜKLENİCİLERİ)
MADDE 15 (İŞLETME İÇİ AKREDİTE BİRİMLER)
İKİNCİ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR)
MADDE 4 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA DAİR HÜKÜMLER)
MADDE 10 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 11 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA UYGULANACAK YAPTIRIMLAR)
MADDE 12 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN EŞGÜDÜMÜ VE İŞBİRLİĞİ)
MADDE 5 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARI GÖREVLENDİREN YETKİLİ KURULUŞLARA DAİR ESASLAR)
MADDE 6 (ONAYLANMIŞ KURULUŞ BAŞVURUSU)
MADDE 7 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARDA ARANACAK NİTELİKLER)
MADDE 8 (AKREDİTASYONUN TERCİH EDİLMESİ)
MADDE 9 (BİLDİRİM SÜRECİ VE ATAMA)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati