ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÜRÜNLERİN PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE DAİR YÖNETMELİK

 

17.1.2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM (ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI, TOPLATILMASI VE BERTARAFI)
MADDE 11 (ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI, TOPLATILMASI VE BERTARAFI)
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI)
MADDE 10 (ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZININ GEÇİCİ OLARAK DURDURULMASI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1(AMAÇ)
MADDE 2(KAPSAM)
MADDE 3 (HUKUKİ DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR)
MADDE 8 (GENEL ESASLAR)
MADDE 9 (YETKİLİ KURULUŞLARIN YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
İKİNCİ BÖLÜM (TEKNİK DÜZENLEMELERİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR)
MADDE 5 (TEKNİK DÜZENLEMELERİN HAZIRLANMASINA İLİŞKİN ESASLAR)
SEKİZİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 16 (BİLDİRİMLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER)
MADDE 17 (İTHALATA İLİŞKİN HÜKÜMLER)
MADDE 18 (BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ)
MADDE 19 (BELGELERİN TERCÜMESİ)
MADDE 20 (CEZA HÜKÜMLERİ)
MADDE 21 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 22 (YÜRÜTME)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK, ÜRÜN GÜVENLİĞİ, ÜRETİCİLERİN VE DAĞITICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (TEKNİK DÜZENLEMELERE UYGUNLUK VE BU KAPSAMDA ÜRETİCİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 7 (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE BU KAPSAMDA ÜRETİCİLERİN VE DAĞITICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
YEDİNCİ BÖLÜM (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ KOORDİNASYON KURULU)
MADDE 12 (KURULUN TEŞKİLİ)
MADDE 13 (KURULUN GÖREVLERİ)
MADDE 14 (KURULUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI)
MADDE 15 (YILLIK RAPOR)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati