ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK MEVZUATIN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASINA DAİR KANUN

 

 
Kanun No: 4703
 
Kabul Tarihi: 29.6.2001
 
11.7.2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 12 (CEZA HÜKÜMLERİ )
MADDE 13 CEZALARDA YETKİ VE ZAMAN AŞIMI )
MADDE 14 (YÖNETMELİKLER )
MADDE 15
MADDE 16 (YÜRÜRLÜK )
MADDE 17 (YÜRÜTME )
MADDE 19 (HİZMET DENETİMİ)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR )
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ, ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI, TOPLATILMASI VE BERTARAFI)
MADDE 10 (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ)
MADDE 11(ÜRÜNÜN PİYASAYA ARZININ YASAKLANMASI, TOPLATILMASI VE BERTARAFI)
İKİNCİ BÖLÜM (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEMELER, ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZINDA ÜRETİCİLERİN VE DAĞITICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 4 (ÜRÜNLERE İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEMELER)
MADDE 5 (ÜRÜNLERİN PİYASAYA ARZINDA ÜRETİCİLERİN VE DAĞITICILARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 6 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARINA İLİŞKİN ESASLAR)
MADDE 7 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR)
MADDE 8 (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ, ŞUBE VE TEMSİLCİLİKLERİ)
MADDE 9 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI)
MADDE 9 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME KURULUŞLARI İLE ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN SORUMLULUKLARI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati