TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
TİTREŞİM YÖNETMELİĞİ

23.12.2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM / AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR
MADDE 1 / AMAÇ
MADDE 2 / KAPSAM
MADDE 3 / DAYANAK
MADDE 4 / TANIMLAR
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM / SON HÜKÜMLER
MADDE 12 / İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI
MADDE 13 / YÜRÜRLÜK
MADDE 14 / YÜRÜTME
EK-A / EL – KOL TİTREŞİMİ
1. MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ
2. ÖLÇÜM
3. ETKİLEŞİM
4. DOLAYLI RİSKLER
5. KİŞİSEL KORUYUCULAR
A. EL – KOL TİTREŞİMİ
EK-B / BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ
1. MARUZİYET DEĞERLENDİRMESİ
2. ÖLÇÜM
3. ETKİLEŞİM
4. DOLAYLI RİSKLER
5. MARUZİYETİN BOYUTU
İKİNCİ BÖLÜM / İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
MADDE 5 / MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ VE MARUZİYET ETKİN DEĞERLERİ
MADDE 6 / RİSK BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRMESİ
MADDE 7 / MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VEYA AZALTILMASI
MADDE 8 / İŞÇİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ
MADDE 9 / İŞÇİLERİN GÖRÜŞÜNÜN ALINMASI VE KATILIMIN SAĞLANMASI
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM / ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 10 / SAĞLIK GÖZETİMİ
MADDE 11 / ÖZEL KOŞULLAR
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati