TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

26.12.2008 tarihli ve 27092 sayılıMükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR)
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 - (KAPSAM)
MADDE 3 - (DAYANAK)
MADDE 4 - (TANIMLAR VE KISALTMALAR)
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 5 - (GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI ESASLARI)
MADDE 6 - (GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ DİLİ)
MADDE 7 - (GÜVENLİK BİLGİ FORMLARINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER)
MADDE 8 - (İLGİLİ KURULUŞ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
EK - 2 (GÜVENLİK BİLGİ FORMU DÜZENLEYİCİLERİ İÇİN REHBER)
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
1.1. MADDE/MÜSTAHZARIN TANITILMASI
1.2. MADDE/MÜSTAHZARIN KULLANIMI
1.3. ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
1.4. ACİL DURUM TELEFONU
10. KARARLILIK VE TEPKİME
10.1. KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
10.2. KAÇINILMASI GEREKEN MALZEMELER
10.3. TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
12. EKOLOJİ BİLGİSİ
12.1. EKOTOKSİSİTE
12.2. HAREKETLİLİK (MOBİLİTE)
12.3. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
12.4. BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
12.5. DİĞER TERS ETKİLER
NOT:
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
15. MEVZUAT BİLGİSİ
16. DİĞER BİLGİLER
2. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
3. TEHLİKELERİN TANITIMI
4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
7.1. ELLEÇLEME
7.2. DEPOLAMA
7.3. ÖZEL KULLANIM(LAR)
8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA
8. 2. MARUZİYET KONTROLLERİ
8.2.1. MESLEKİ MARUZİYET KONTROLLERİ
8.2.1.1. SOLUNUM SİSTEMİNİN KORUNMASI
8.2.1.2. ELLERİN KORUNMASI
8.2.1.3. GÖZLERİN KORUNMASI
8.2.1.4. CİLDİN KORUNMASI
8.2.2. ÇEVRESEL MARUZİYET KONTROLLERİ
8.1. MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
9.1. GENEL BİLGİLER
9.1.1. GÖRÜNÜŞ
9.1.2. KOKU
9.2. ÖNEMLİ SAĞLIK, GÜVENLİK VE ÇEVRE BİLGİLERİ
9.3. DİĞER BİLGİLER
NOT 1:
NOT 2:
EK-1 (GÜVENLİK BİLGİ FORMU ÖRNEK FORMATI)
MADDE 10 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 11 - (YÜRÜTME)
MADDE 9 - (DENETİM)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati