SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (93/15/AT)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
SİVİL KULLANIM AMAÇLI PATLAYICI MADDELERİN BELGELENDİRİLMESİ PİYASAYA ARZI VE DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (93/15/AT)

 

15.10.2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 

ALTINCI BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 15 (İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI)
MADDE 16 (BİLDİRİM)
MADDE 17 (ULUSAL DAİMİ KOMİTE)
MADDE 18 (AYKIRI DAVRANIŞLARDA UYGULANACAK HÜKÜMLER)
MADDE 19 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 20 (YÜRÜTME)
BEŞİNCİ BÖLÜM (PİYASAYA ARZ, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ GENEL ŞARTLARA UYGUNSUZLUK VE NAKİL, MUHAFAZA VE DEPOLAMA)
MADDE 11 (PİYASAYA ARZ)
MADDE 12 (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ)
MADDE 13 (GENEL ŞARTLARA UYGUNSUZLUK)
MADDE 14 (NAKİL, MUHAFAZA VE DEPOLAMA)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1(AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ONAYLANMIŞ KURULUŞ)
MADDE 10 (ONAYLANMIŞ KURULUŞ)
EK-I (TEMEL EMNİYET ŞARTLARI)
I- GENEL KURALLAR
II- ÖZEL KURALLAR
EK-II (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ)
I- B MODÜLÜ : (AT TİP İNCELEMESİ)
II- C MODÜLÜ ( TİPE UYGUNLUK)
III- D MODÜLÜ (ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ)
LV- E MODÜLÜ( ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ)
V- F MODÜLÜ( ÜRÜN DOĞRULAMASI)
VL- G MODÜLÜ(AT BİRİM DOĞRULAMASI)
EK-III (ONAYLANMIŞ KURULUŞ YETKİLENDİRMESİNDE BAKANLIK TARAFINDAN DİKKATE ALINMASI GEREKEN MİNİMUM KRİTERLER)
İKİNCİ BÖLÜM (TEMEL EMNİYET ŞARTLARI, STANDARTLAR)
MADDE 5 (TEMEL EMNİYET ŞARTLARI)
MADDE 6 (STANDARTLAR)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ, CE UYGUNLUK IŞARETİNİN ILİŞTİRİLMESİ VE KULLANILMASI CE UYGUNLUK IŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI)
MADDE 7 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ)
MADDE 8 (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN İLİŞTİRİLMESİ VE KULLANILMASI)
MADDE 9 (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN USULSÜZ KULLANIMI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati