RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
RADYASYON GÜVENLİĞİ TÜZÜĞÜ

 

7.9.1985 tarihli ve 18861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ KISIM (GENEL HÜKÜMLER)
BİRİNCİ BÖLÜM (KAPSAM, TERİMLER VE KISALTMALAR)
MADDE 1 (KAPSAM)
MADDE 2 (TERİMLER VE KISALTMALAR )
İKİNCİ BÖLÜM (GÖREVLER VE YETKİLER)
MADDE 3 (HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ )
MADDE 4 (GÖREVLER VE YETKİLER)
İKİNCİ KISIM (TEMEL STANDARTLAR, LİSANS, İZİN, DENETİM)
BİRİNCİ BÖLÜM (TEMEL STANDARTLAR)
MADDE 5 (RADYASYON GÜVENLİĞİ TEMEL STANDARTLARI)
MADDE 6 (YAŞ SINIRLAMASI )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (DENETİM )
MADDE 18 (DENETİME BAĞLI İŞLER)
MADDE 19 (DENETİM ESASLARI)
İKİNCİ BÖLÜM (LİSANS)
MADDE 10 (BAŞVURUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 11 (LİSANS SÜRESİ VE ŞARTLARI )
MADDE 12 (LİSANSIN YENİLENMESİ)
MADDE 13(LİSANSIN İPTALİ )
MADDE 7(LİSANSA BAĞLI İŞLER )
MADDE 8 (LİSANS TÜRLERİ)
MADDE 9 (LİSANS BAŞVURUSU)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İZİN)
MADDE 14 (İZNE BAĞLI İŞLER)
MADDE 15 (GİRİŞ VE ÇIKIŞ İZİNLERİ )
MADDE 16 (TAŞIMA VE TRANSİT GEÇİŞ İZNİ)
MADDE 17 (TAŞIMA VE TRANSİT GEÇİŞ İZNİNİN KOŞULLARI )
ÜÇÜNCÜ KISIM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
BİRİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 20 (KAYIT TUTMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
MADDE 21(RADYASYON KAYNAKLARININ KAYBI VE ÇALINMASI)
MADDE 22(RADYASYON KAZALARI)
MADDE 23(RADYOAKTİF YAĞIŞLAR )
MADDE 24(RADYASYON TESİSLERİ PLAN VE PROJELERİNİN İNCELENMESİ)
İKİNCİ BÖLÜM (SON HÜKÜMLER)
GEÇİCİ MADDE
MADDE 25(YÖNETMELİKLER )
MADDE 26 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 27 (YÜRÜTME )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati