MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILANTEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK(94/9/AT)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILANTEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK(94/9/AT)

 

30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER )
MADDE 14 – (BİLDİRİM)
MADDE 15 - (KARARLARIN BİLDİRİLMESİ)
MADDE 16 – (GİZLİLİK)
MADDE 17 - (AYKIRI DAVRANIŞLARA UYGULANACAK HÜKÜMLER)
MADDE 18 - (DÜZENLEMELER)
MADDE 19 - (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT)
MADDE 20 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 21- (YÜRÜTME )
BEŞİNCİ BÖLÜM (PİYASAYA ARZ, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE GENEL HÜKÜMLERE UYGUNSUZLUK )
MADDE 11- (PİYASAYA ARZ )
MADDE 12 - (PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ)
MADDE 13 - (GENEL HÜKÜMLERE UYGUNSUZLUK )
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 – (AMAÇ)
MADDE 2- (KAPSAM)
MADDE 3 - (DAYANAK)
MADDE 4 - (TANIMLAR )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ONAYLANMIŞ KURULUŞ )
MADDE 10- (ONAYLANMIŞ KURULUŞ)
EK-I (TEÇHİZAT GRUPLARININ KATEGORİLER HALİNDE SINIFLANDIRILMASINI BELİRLEYEN KRİTERLER )
1. I. GRUP TEÇHİZAT
2. II. GRUP TEÇHİZAT
EK-II (MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMLARDA KULLANILACAK TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERİN TASARIM VE YAPIMI İLE İLGİLİ TEMEL SAĞLIK VE EMNİYET GEREKLERİ )
1. TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLERE AİT ORTAK GEREKLER
1.0. GENEL GEREKLER
1.1. MALZEMELERİN SEÇİMİ
1.2. TASARIM VE YAPIM
1.2. TASARIM VE YAPIM
1.3. MUHTEMEL TUTUŞMA KAYNAKLARI
1.4. DIŞ ETKİLERDEN KAYNAKLANAN TEHLİKELER
1.5. EMNİYETLE İLGİLİ CİHAZLAR HUSUSUNDA GEREKLER
1.6. SİSTEMLE İLGİLİ EMNİYET GEREKLERİNİN DAHİL EDİLMESİ
2. TEÇHİZATLA İLGİLİ İLAVE GEREKLER
2.0.
I. GRUP TEÇHİZATIN M KATEGORİSİNDEKİ TEÇHİZATLA İLGİLİ GEREKLER
I. GRUP TEÇHİZATIN M2 KATEGORİSİNDEKİ TEÇHİZATA UYGULANABİLEN GEREKLER
2.1. II. GRUP TEÇHİZATIN 1 KATEGORİSİNDEKİ TEÇHİZATA UYGULANABİLEN GEREKLER
2.1.1. GAZ, BUHAR VEYA SİSİN SEBEP OLDUĞU PATLAYICI ORTAMLAR
2.1.2. HAVA/TOZ KARIŞIMLARININ SEBEP OLDUĞU PATLAYICI ORTAMLAR
2.2. II. GRUP TEÇHİZATIN 2 KATEGORİSİ İÇİN GEREKLER
2.2.1. GAZ, BUHAR VEYA SİSİN SEBEP OLDUĞU PATLAYICI ORTAMLAR
2.2.2. HAVA/TOZ KARIŞIMLARININ SEBEP OLDUĞU PATLAYICI ORTAMLAR
2.3. II. GRUP TEÇHİZATIN, 3 KATEGORİSİNDEKİ TEÇHİZATA UYGULANABİLEN GEREKLER
2.3.1. GAZ, BUHAR VEYA SİSİN SEBEP OLDUĞU PATLAYICI ORTAMLAR
2.3.2. HAVA/TOZ KARIŞIMLARININ SEBEP OLDUĞU PATLAYICI ORTAMLAR
3. KORUYUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ İLAVE GEREKLER
3.0. GENEL GEREKLER
3.1. PLANLAMA VE TASARIM
EK-III (AT TİP İNCELEMESİ MODÜLÜ)
EK-IV (ÜRETİM KALİTE GÜVENCESİ MODÜLÜ)
EK-IX (BİRİM DOĞRULAMA MODÜLÜ )
EK-V (ÜRÜN DOĞRULAMA MODÜLÜ)
EK-VI (TİPE UYGUNLUK MODÜLÜ)
EK-VII (ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİ MODÜLÜ)
EK-VIII (İÇ ÜRETİM KONTROLÜ MODÜLÜ )
EK-X (CE UYGUNLUK İŞARETİ )
EK-XI (ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR İÇİN DİKKATE ALINACAK ASGARİ KRİTERLER )
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL HÜKÜMLER VE STANDARTLAR)
MADDE 5 – (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 6- (STANDARTLAR)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ, CE UYGUNLUK İŞARETİ CE UYGUNLUK İŞARETİNİN HAKSIZ İLİŞTİRİLMESİ )
MADDE 7- (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRLERİ )
MADDE 8 – (CE UYGUNLUK İŞARETİ)
MADDE 9- (CE UYGUNLUK İŞARETİNİN HAKSIZ İLİŞTİRİLMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati