MAKİNALARIN GEREKLİ KORUNMA TERTİBATI İLE TEÇHİZİNE DAİR 119 SAYILI SÖZLEŞME
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
MAKİNALARIN GEREKLİ KORUNMA TERTİBATI İLE TEÇHİZİNE DAİR 119 SAYILI SÖZLEŞME

 

ILO Kabul Tarihi: 5 Haziran 1963
 
Kanun Tarih ve Sayısı: 23.5.1967 / 872
 
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 2.6.1967 / 12611
 
Bakanlar Kurulu Kararı Tarih ve Sayısı: 19.6.1967/6-8456
 
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 22.8.1967/12680

Milletlerarası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu tarafından Cenevre’de toplantıya davet edilerek, 5 Haziran 1963’te 47. toplantısını yapan Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Genel Konferansı, toplantı gündeminin dördüncü maddesini teşkil eden, münsaip bir şekilde muhafaza tertibatı bulunmayan makinaların satışı, kiralanması ve kullanılmasının yasaklanması ile ilgili çeşitli tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin Milletlerarası bir Sözleşme şeklini almasına karar verdikten sonra, bin dokuz yüz altmış üç yılı Haziran ayının işbu yirmi beşinci günü. Makinaların gerekli korunma tertibatı ile teçhizine dair 1963 Sözleşmesi adını taşıyacak olan aşağıdaki Sözleşmeyi kabul eder:

BÖLÜM I (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 1
BÖLÜM II (SATIŞ, KİRALAMA, DİĞER HERHANGİ BİR SURETTE ELDEN ÇIKARMA VE TEŞHİR)
MADDE 2
MADDE 3
MADDE 4
MADDE 5
BÖLÜM III (KULLANMA)
MADDE 10
MADDE 11
MADDE 12
MADDE 13
MADDE 14
MADDE 6
MADDE 7
MADDE 8
MADDE 9
BÖLÜM IV (UYGULAMA TEDBİRLERİ)
MADDE 15
MADDE 16
BÖLÜM V (KAPSAM)
MADDE 17
BÖLÜM VI (SON HÜKÜMLER)
MADDE 18
MADDE 19
MADDE 20
MADDE 21
MADDE 22
MADDE 23
MADDE 24
MADDE 25
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati