MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
MADEN VE TAŞ OCAKLARI İŞLETMELERİNDE VE TÜNEL YAPIMINDA TOZLA MÜCADELEYLE İLGİLİ YÖNETMELİK

 

14.9.1990 tarihli ve 20635 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanmıştır.

ALTINCI BÖLÜM (EĞİTİM SEMİNERLERİ VE SEMİNER KONULARI)
MADDE 31 (EĞİTİM SEMİNERLERİ)
MADDE 32 (TOZLA MÜCADELE BİRİMİ SEMİNER KONULARI)
MADDE 33 (PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME SEMİNERİ)
MADDE 34 (KURS ÜCRETİ VE KURSİYERLERİN KONAKLAMA GİDERLERİ ;)
MADDE 35 (KURS ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ ÜCRETİ)
BEŞİNCİ BÖLÜM (İŞÇİLERİN PNÖMOKONYOZDAN KORUNMALARI,PNÖMOKONYOZ TANISI VE PNÖMOKONYOZLULARLA İLGİLİ İŞLEMLER)
MADDE 26 (TIBBİ KONTROL MUAYENELERİ)
MADDE 27 (GÖĞÜS FİLMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 28 (PNÖMOKONYOZ OLGULARININ BELİRLENMESİ)
MADDE 29 (PNÖMOKONYOZLU İŞÇİLERİN ÇALIŞMA DURUMLARI)
MADDE 30 (PNÖMOKONYOZ DEĞERLENDİRME KURULLARI OLUŞTURULMASI)
BİRİNCİ BÖLÜM (GENEL HÜKÜMLER, AMAÇ, KAPSAM, KANUNİ DAYANAK, TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (KANUNİ DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (TOZLA MÜCADELE)
MADDE 20 ( TOZ OLUŞUMUNUN ÖNLENMESİ, TOZUN BASTIRILMASI)
MADDE 21 (ASBEST MADEN İŞLETMELERİNDE ALINACAK EK ÖNLEMLER)
MADDE 22 (ASBEST KIRMA VE ELEME İŞLERİNDE ALINACAK ÖNLEMLER)
MADDE 23 (ASBEST İŞLEME TESİSLERİNDEKİ ATIKLAR)
MADDE 24 (KUVARS İŞLETMELERİNDE ALINACAK EK ÖNLEMLER)
MADDE 25 (KİŞİSEL KORUYUCU KULLANIMI)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ, TOZLA MÜCADELE KOMİSYONU, TOZLA MÜCADELE BİRİMLERİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ)
MADDE 10 (TOZLA MÜCADELE BİRİMİ KURMAKLA YÜKÜMLÜ OLMAYAN İŞYERLERİ)
MADDE 11 (İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVİ)
MADDE 12 (İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİLERİ)
MADDE 5(İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (TOZLA MÜCADELE KOMİSYONU (TMK))
MADDE 7 (KAPSAM DIŞINA ÇIKARILABİLECEK VEYA KAPSAMA ALINABİLECEK İŞYERLERİ)
MADDE 8 (TOZLA MÜCADELE BİRİMİ KURACAK İŞYERLERİ)
MADDE 9 (TOZLA MÜCADELE BİRİMİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MADDE 13 ( ÖRNEK ALINMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 14 (ÖRNEK ALMA ZAMANI)
MADDE 15 ( ÖRNEK ALINACAK YERLER)
MADDE 17 (EŞİK SINIR DEĞERLERİNE GÖRE İŞYERLERİNDE ÇALIŞMA)
MADDE 18 (TOZ ÖLÇÜM SONUÇLARININ SAKLANMASI)
MADDE 19 (ÖZELLİĞİ OLAN MİNERAL VE KAYAÇLARDA SINIR DEĞERLERİ)
YEDİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
EK 1- (DEĞİŞİK:RG-26/2/2000-23976) (İŞVEREN BİLDİRİ FORMU)
MADDE 36 (DENETİM)
MADDE 37 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 38 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati