MADEN KANUNU (İLGİLİ MADDELERİ)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
MADEN KANUNU (İLGİLİ MADDELERİ)

 

 

Kanun Numarası: 3213
 
Kabul Tarihi: 4.6.1985
 
15.6.1985 tarihli ve 18785 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
EK MADDE 7 (EK: 10/6/2010 - 5995/17 MD.)
MADDE 171 (GENEL GÜVENLİĞİN TAKSİRLE TEHLİKEYE SOKULMASI)
MADDE 31 (TEKNİK NEZARET)
MADENCİLİK FAALİYETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (İLGİLİ MADDELERİ)
BEŞİNCİ KISIM (GEÇİCİ, ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER )
BİRİNCİ BÖLÜM (GEÇİCİ HÜKÜMLER )
GEÇİCİ MADDE 22 (TEKNİK VE DAİMİ NEZARETÇİNİN AYRILMASI)
ÜÇÜNCÜ KISIM (TEKNİK VE DAİMİ NEZARETÇİLİK İLE TEKNİK ELEMAN )
BİRİNCİ BÖLÜM (TEKNİK NEZARETÇİNİN GÖREVİ VE ATANMASI)
MADDE 130 (TEKNİK NEZARETÇİNİN GÖREVLERİ)
MADDE 131 (TEKNİK NEZARETÇİNİN ATANMASI)
MADDE 132 (TEKNİK NEZARETÇİNİN NİTELİKLERİ)
MADDE 133 (TEKNİK NEZARET GÖREVİ ALINABİLECEK RUHSAT SAYISI)
MADDE 134 (TEKNİK NEZARETÇİLERİN YETKİ VE SORUMLULUKLARI )
MADDE 135 (GÖREVİN SONA ERMESİ)
MADDE 136 (TEKNİK NEZARETÇİ ÜCRETLERİ)
MADDE 137 (TEKNİK NEZARETÇİNİN YETKİ VE SORUMLULUĞU, UYARILMASI VE CEZAİ İŞLEMLER)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (TEKNİK VE DAİMİ NEZARETÇİLER İLE TEKNİK ELEMANLAR İÇİN ORTAK HÜKÜMLER )
MADDE 148 (TEKNİK VE DAİMİ NEZARETÇİLER İLE TEKNİK ELEMANLAR OLMADAN ÜRETİM YAPILMASI)
İKİNCİ BÖLÜM (DAİMİ NEZARETÇİNİN GÖREVİ VE İSTİHDAMI )
MADDE 138 (DAİMİ NEZARETÇİNİN GÖREVLERİ)
MADDE 139 (DAİMİ NEZARETÇİNİN İSTİHDAMI)
MADDE 140 (DAİMİ NEZARETÇİNİN NİTELİKLERİ)
MADDE 141 (ZORUNLU OLARAK DAİMİ NEZARETÇİNİN ÇALIŞTIRILACAĞI RUHSAT SAHALARI)
MADDE 142 (GÖREVİN SONA ERMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (TEKNİK ELEMANIN GÖREVİ VE İSTİHDAM EDİLMESİ )
MADDE 143 (TEKNİK ELEMANIN GÖREVLERİ)
MADDE 144 (TEKNİK ELEMAN İSTİHDAM EDİLMESİ)
MADDE 145 (TEKNİK ELEMANIN NİTELİKLERİ)
MADDE 146 (ZORUNLU OLARAK TEKNİK ELEMAN ÇALIŞTIRILACAK RUHSAT SAHALARI)
MADDE 147 (TEKNİK ELEMAN GÖREVİNİN SONA ERMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati