İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (20.06.2012 TARİH VE 6331 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU (20.06.2012 TARİH VE 6331 SAYILI)
KanunNumarası: 6331
Kabul Tarihi: 20.6.2012
30.6.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE GEÇİCİ HÜKÜMLER)
EK MADDE 2 - YAYIN ZORUNLULUĞU
GEÇİCİ MADDE 7
GEÇİCİ MADDE 8
GEÇİÇİ MADDE 1 (ATIFLAR)
GEÇİÇİ MADDE 2 (MEVCUT YÜKÜMLÜLÜKLER)
GEÇİÇİ MADDE 3 (SAĞLIK RAPORLARI)
GEÇİÇİ MADDE 4 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI GÖREVLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ)
GEÇİÇİ MADDE 5 (MEVCUT SERTİFİKA VE BELGELER İLE İHTAR PUANLARI)
GEÇİÇİ MADDE 6 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ YAPAN KURUM TABİPLERİNE YAPILAN ÜCRET ÖDEMELERİ)
MADDE 28 (BAĞIMLILIK YAPAN MADDELERİ KULLANMA YASAĞI)
MADDE 29 (GÜVENLİK RAPORU VEYA BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKA BELGESİ)
MADDE 30 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ YÖNETMELİKLER)
MADDE 31 (BELGELENDİRME, İHTAR VE İPTALLER)
MADDE 32 (DEĞİŞTİRİLEN HÜKÜMLER)
MADDE 33
MADDE 34
MADDE 35
MADDE 36
MADDE 37 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER)
MADDE 38 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 39 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM VE İSTİSNALAR)
MADDE 3 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (TEFTİŞ VE İDARİ YAPTIRIMLAR)
MADDE 24 (TEFTİŞ, İNCELEME, ARAŞTIRMA, MÜFETTİŞİN YETKİ, YÜKÜMLÜLÜK VE SORUMLULUĞU)
MADDE 25 (İŞİN DURDURULMASI)
MADDE 26 (İDARİ PARA CEZALARI VE UYGULANMASI)
MADDE 27 (HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER VE MUAFİYET)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVEREN İLE ÇALIŞANLARIN GÖREV, YETKİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ, KONTROL, ÖLÇÜM VE ARAŞTIRMA)
MADDE 11 (ACİL DURUM PLANLARI, YANGINLA MÜCADELE VE İLK YARDIM)
MADDE 12 (TAHLİYE)
MADDE 13 (ÇALIŞMAKTAN KAÇINMA HAKKI)
MADDE 14 (İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIKLARININ KAYIT VE BİLDİRİMİ)
MADDE 15 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 16 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 17 (ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ)
MADDE 18 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI)
MADDE 19 (ÇALIŞANLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 20 (ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ)
MADDE 4 (İŞVERENİN GENEL YÜKÜMLÜLÜĞÜ )
MADDE 5 (RİSKLERDEN KORUNMA İLKELERİ)
MADDE 6 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ)
MADDE 7 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ)
MADDE 8 (İŞYERİ HEKİMLERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI)
MADDE 9 (TEHLİKE SINIFININ BELİRLENMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (KONSEY, KURUL VE KOORDİNASYON)
MADDE 21 (ULUSAL İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONSEYİ)
MADDE 22 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU)
MADDE 23 (İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN KOORDİNASYONU)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati