İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİNE İLİŞKİN 161 SAYILI SÖZLEŞME

 

ILO Kabul Tarihi: 7 Haziran 1985
 
Kanun Tarih ve Sayısı: 07.01.2004 / 5039
 
Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı: 13.01.2004 / 25345

 

 

Uluslararası Çalışma Bürosu Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine, 7 Haziran 1985 tarihinde Cenevre’de yaptığı Yetmiş birinci Oturumunda, Uluslararası Çalışma Örgütü Genel Konferansı;
 
İşçinin işinden kaynaklanan rahatsızlık, hastalık ve yaralanmaya karşı korunmasının, Anayasası gereğince, Uluslararası Çalışma Örgütü’ne verilmiş görevlerden biri olduğunu işaret ederek,
 
İlgili uluslararası çalışma Sözleşme ve Tavsiye Kararlarını, özellikle, ulusal düzeydeki politika ve eylem prensiplerini oluşturan 1953 tarihli İşçilerin Sağlığını Korumaya İlişkin Tavsiye Kararı, 1959
 
tarihli İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin Tavsiye Kararı, 1971 tarihli İşçi Temsilcileri Sözleşmesi ve 1981 tarihli İş Güvenliği ve Sağlığı Sözleşmesi ve Tavsiye Kararını dikkate alarak,
 
Oturum gündeminin 4 üncü maddesini oluşturan İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin bazı tekliflerin kabulüne ve bu tekliflerin bir uluslararası sözleşme şeklini almasına karar vererek,
 
Bin dokuz yüz seksen beş yılı Haziran ayının yirmi altıncı günü, İş Sağlığı Hizmetleri Sözleşmesi, 1985 olarak adlandırılacak olan aşağıdaki sözleşmeyi kabul eder.
BÖLÜM I (ULUSAL POLİTİKANIN PRENSİPLERİ )
MADDE 1
MADDE 2
MADDE 3
MADDE 4
BÖLÜM II (GÖREVLER)
MADDE 5
BÖLÜM III (ÖRGÜTLENME)
MADDE 6
MADDE 7
MADDE 8
BÖLÜM IV (ÇALIŞMA KOŞULLARI )
MADDE 10
MADDE 11
MADDE 12
MADDE 13
MADDE 14
MADDE 15
MADDE 9
BÖLÜM V (GENEL HÜKÜMLER )
MADDE 16
MADDE 17
MADDE 18
MADDE 19
MADDE 20
MADDE 21
MADDE 22
MADDE 23
MADDE 24
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati