CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
CE UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

17.1.2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ VE KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ VE KAPSAM)
MADDE 2 (HUKUKİ DAYANAK)
MADDE 3 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 22 (İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI)
MADDE 23 (UYGULAMA)
MADDE 24 (CEZA HÜKÜMLERİ)
MADDE 25 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 26 (YÜRÜTME)
İKİNCİ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNE VE “CE” UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR GENEL ESASLAR)
MADDE 4 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİNE DAİR GENEL ESASLAR)
MADDE 5 (“CE” UYGUNLUK İŞARETİNİN ÜRÜNE İLİŞTİRİLMESİNE VE KULLANILMASINA DAİR GENEL ESASLAR)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ)
MADDE 10 (B MODÜLÜ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞUN GÖREVLERİ)
MADDE 11 (C MODÜLÜ)
MADDE 12 (C MODÜLÜ KAPSAMINDA TAMAMLAYICI YOLLAR)
MADDE 13 (D MODÜLÜ)
MADDE 14 (D MODÜLÜ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞUN GÖZETİM SORUMLULUĞU)
MADDE 15 (E MODÜLÜ)
MADDE 16 (E MODÜLÜ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞUN GÖZETİM SORUMLULUĞU)
MADDE 17 (F MODÜLÜ)
MADDE 18 (G MODÜLÜ)
MADDE 19 (H MODÜLÜ)
MADDE 20 (H MODÜLÜ KAPSAMINDA ONAYLANMIŞ KURULUŞUN GÖZETİM SORUMLULUĞU)
MADDE 21 (H MODÜLÜ KAPSAMINDA TASARIM MUAYENESİ)
MADDE 6 (GENEL ESASLAR)
MADDE 7 (A MODÜLÜ)
MADDE 8 (A MODÜLÜ)
MADDE 9 (B MODÜLÜ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati