CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
CE İŞARETİ YÖNETMELİĞİ

 

23.02.2012 tarihli ve 28213 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ VE KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ VE KAPSAM)
MADDE 2 (HUKUKİ DAYANAK)
MADDE 3 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 12 (YABANCI YETKİLİ TEMSİLCİLERİN DENKLİĞİ)
MADDE 13 (UYGULAMA)
MADDE 14 (CEZA HÜKÜMLERİ)
MADDE 15 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN MEVZUAT)
MADDE 16 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 17 (YÜRÜTME)
EK-1 (CE İŞARETİ)
EK-2 (AT UYGUNLUK BEYANI ÖRNEĞİ)
EK-3 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ)
MADDE 1 (MODÜL A- ÜRETİMİN DAHİLÎ KONTROLÜ)
MADDE 10 (MODÜL E- ÜRÜN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK)
MADDE 11 (MODÜL E1- BİTMİŞ ÜRÜN MUAYENESİ VE TESTİNİN KALİTE GÜVENCESİ)
MADDE 12 (MODÜL F- ÜRÜN DOĞRULAMASINA DAYALI TİPE UYGUNLUK)
MADDE 13 (MODÜL F1- ÜRÜN DOĞRULAMASINA DAYALI UYGUNLUK)
MADDE 14 (MODÜL G- BİRİM DOĞRULAMASINA DAYALI UYGUNLUK)
MADDE 15 (MODÜL H- TAM KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI UYGUNLUK)
MADDE 16 (MODÜL H1- TAM KALİTE GÜVENCESİ VE TASARIM İNCELEMESİNE DAYALI UYGUNLUK)
MADDE 2 (MODÜL A1- ÜRETİMİN DAHİLÎ KONTROLÜ VE DENETİMLİ ÜRÜN TESTİ)
MADDE 3 (MODÜL A2- ÜRETİMİN DAHİLÎ KONTROLÜ VE ÜRÜNÜN RASTGELE ARALIKLARLA DENETİMLİ MUAYENESİ)
MADDE 4 (MODÜL B- AT TİP İNCELEMESİ)
MADDE 5 (MODÜL C- ÜRETİMİN DÂHİLÎ KONTROLÜNE DAYALI TİPE UYGUNLUK)
MADDE 6 (MODÜL C1- ÜRETİMİN DÂHİLÎ KONTROLÜNE VE DENETİMLİ ÜRÜN TESTİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK)
MADDE 7 (MODÜL C2- ÜRETİMİN DÂHİLÎ KONTROLÜ VE ÜRÜNÜN RASTGELE ARALIKLARLA DENETİMLİ MUAYENESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK)
MADDE 8 (MODÜL D- ÜRETİM SÜRECİNİN KALİTE GÜVENCESİNE DAYALI TİPE UYGUNLUK)
MADDE 9 (MODÜL D1- ÜRETİM SÜRECİNİN KALİTE GÜVENCESİ)
İKİNCİ BÖLÜM (TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 4 (İMALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 5 (YETKİLİ TEMSİLCİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 (İTHALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 7 (İMALATÇININ YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN İTHALATÇI VE DAĞITICILARA UYGULANDIĞI DURUMLAR)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ, “CE” İŞARETİNİN ÜRÜNE KONULMASI VE KULLANILMASI, AT UYGUNLUK BEYANI)
MADDE 10 (AT UYGUNLUK BEYANI)
MADDE 11 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME MODÜLLERİ)
MADDE 8 (UYGUNLUK DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİ)
MADDE 9 ("CE" İŞARETİN ÜRÜNE KONULMASI VE KULLANILMASI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati