BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜHAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN KONTROLÜHAKKINDA YÖNETMELİK

 

18.8. 2010 tarihli ve sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM (BİLGİ EDİNME)
MADDE 15 - (KAMUNUN BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 16 - (BÜYÜK BİR KAZA SONRASINDA İŞLETMECİ TARAFINDAN SAĞLANMASI GEREKEN BİLGİLER)
MADDE 17 - (DOMİNO ETKİSİ)
MADDE 18 - (BİLDİRİM VE KAYIT SİSTEMİ)
MADDE 19 - (GİZLİLİK )
MADDE 20 - (DENETİMLER)
MADDE 21 - (İDARİ TEDBİRLER)
MADDE 22 - (YAPTIRIMLAR)
MADDE 23 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 24 - (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 - (KAPSAM)
MADDE 3 - (İSTİSNALAR)
MADDE 4 - (DAYANAK)
MADDE 5 - (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (ACIL DURUM PLANLARI)
MADDE 11 - (DAHİLİ ACİL DURUM PLANI )
MADDE 12 - (HARİCİ ACİL DURUM PLANI)
MADDE 13 - (ACİL DURUM PLANLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE TATBİK EDİLMESİ)
MADDE 14 - (ACİL DURUM PLANLARININ UYGULANMASI)
EK-I (BU YÖNETMELİĞİN UYGULANDIĞI TEHLİKELİ MADDELER)
BÖLÜM 1: ADLANDIRILMIŞ MADDELER
BÖLÜM 2: BÖLÜM 1’DE ADLANDIRILMAMIŞ MADDE VE MÜSTAHZAR KATEGORİLERİ
GİRİŞ
EK-II (GÜVENLİK RAPORU’NDA BULUNMASI GEREKEN ASGARÎ BİLGİLER)
EK-III (YÖNETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ OLARAK YÖNETMELİĞİN 8 VE 9’UNCU MADDELERİNDE BELİRTİLEN PRENSİPLER VE BİLGİLER İLE BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞLETMENİN ORGANİZASYONU)
EK-IV (ACİL DURUM PLANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR)
KISIM 1: ACİL DURUM PLANLARININ AMAÇLARI
KISIM 2: DAHİLİ ACİL DURUM PLANINDA YER ALACAK BİLGİLER
KISIM 3: HARİCİ ACİL DURUM PLANINDA YER ALACAK BİLGİLER
EK-V (MADDE 15 UYARINCA KAMUYA VERİLECEK BİLGİNİN İÇERİĞİ)
İKİNCİ BÖLÜM (GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 6 - (İŞLETMECİNİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ )
MADDE 7 - (BİLDİRİMLER)
MADDE 8 - (BÜYÜK KAZA ÖNLEME POLİTİKASI)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (GÜVENLİK RAPORU)
MADDE 10 - (GÜVENLİK RAPORUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE GÜNCELLENMESİ)
MADDE 9 - (GÜVENLİK RAPORU)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati