BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYET RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

10.6.2004 tarihli ve 25488 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM ( İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI, YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME )
MADDE 19 ( İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI )
MADDE 20 ( HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER )
MADDE 21 ( YÜRÜRLÜK )
MADDE 22 ( YÜRÜTME )
BİRİNCİ BÖLÜM ( AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 ( AMAÇ )
MADDE 2 ( KAPSAM )
MADDE 3 ( DAYANAK )
MADDE 4 ( TANIMLAR )
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ( DİĞER HÜKÜMLER )
MADDE 16 ( SAĞLIK GÖZETİMİ )
MADDE 17 ( TANI LABORATUVARLARI DIŞINDA KALAN İNSAN SAĞLIĞI VE VETERİNERLİKLE İLGİLİ KURULUŞLAR )
MADDE 18 ( ENDÜSTRİYEL İŞLEMLER, LABORATUVARLAR VE HAYVAN BARINAKLARI İÇİN ÖZEL ÖNLEMLER )
EK - V( KORUMA DÜZEYLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER İLE İLGİLİ GÖSTERGELER)
EK - VI (ENDÜSTRİYEL İŞLEMLERDE ALINACAK ÖNLEMLER)
EK 1 ( BİYOLOJİK ETKENLERE MARUZİYETİN OLABİLECEĞİ İŞLER LİSTESİ )
EK II ( BİYOLOJİK TEHLİKE İŞARETİ )
EK- IV (İŞÇİLERİN SAĞLIK GÖZETİMİ İÇİN UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER)
EK VII - (KORUYUCU AŞI UYGULAMA KILAVUZU)
EK-III ( SINIFLANDIRILMIŞ BİYOLOJİK ETKENLER LİSTESİ )
İKİNCİ BÖLÜM ( GENEL HUSUSLAR )
MADDE 5 ( RİSKLERİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ )
MADDE 6 ( RİSK DEĞERLENDİRMESİNE GÖRE YÖNETMELİK MADDELERİNİN UYGULANMASI )
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ( İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ )
MADDE 10 ( HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA )
MADDE 11 ( İŞÇİLERİN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ )
MADDE 12 ( ÖZEL DURUMLARDA İŞÇİNİN BİLGİLENDİRİLMESİ )
MADDE 13 ( MARUZ KALAN İŞÇİLERİN LİSTESİ )
MADDE 14 ( İŞÇİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI )
MADDE 15 ( BAKANLIĞA BİLDİRİM )
MADDE 7 ( İKAME )
MADDE 8 ( RİSKLERİN AZALTILMASI )
MADDE 9 ( BAKANLIĞIN BİLGİLENDİRİLMESİ )
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati