ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
ASANSÖR BAKIM VE İŞLETME YÖNETMELİĞİ

 

18.11.2008 tarihli ve 27058 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
EK MADDE 1 ‒ (EK: RG-5/11/2011-28106) (HİZMET DENETİMİ)
EK MADDE 2 ‒ (EK: RG-5/11/2011-28106) (SATIŞ SONRASI HİZMETLER)
EK MADDE 3 ‒ (EK: RG-5/11/2011-28106) (GARANTİ BELGESİ )
GEÇİCİ MADDE 1 ‒ (GEÇİŞ HÜKMÜ)
MADDE 11 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) (AYKIRI DAVRANIŞLARDA UYGULANACAK HÜKÜMLER)
MADDE 12 –( YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN HÜKÜMLER)
MADDE 13 – (YÜRÜRLÜK)
MADDE 14 – (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR )
MADDE 1 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) ( AMAÇ)
MADDE 2 – (KAPSAM)
MADDE 3 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) (DAYANAK)
MADDE 4 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (BİNA SORUMLUSU VE YILLIK KONTROL )
MADDE 10 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) (YILLIK KONTROL)
MADDE 9 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) (BİNA SORUMLUSU)
EK: RG-5/11/2011-28106
EK:RG-5/11/2011-28106
İKİNCİ BÖLÜM (ASANSÖRLERİN TESCİLİ)
MADDE 5 – (DEĞİŞİK: RG-5/11/2011-28106) (ASANSÖRLERİN TESCİLİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ASANSÖRLERİN BAKIMI, BAKIMIN KAPSAMI VE BAKIMLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR )
MADDE 8 – (BAKIMLA İLGİLİ DİĞER HUSUSLAR)
MADDE 6 – (BAKIM)
MADDE 7 – (BAKIMIN KAPSAMI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati