EK-7 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
EK-7 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU)

 

Sıra No.

İhlalin Adı

İhlalin Derecesi

İhtar Puanı

1

Yönetmelikte bina ve donanım ile ilgili belirtilen şartlara uygunluğunun devamının sağlanmaması durumunda her bir uygunsuzluk başına

Hafif

10

2

Yerleşim planında Bakanlık onayı alınmadan değişiklik yapılması

Hafif

10

3

Çalışma ortamı ve sağlık gözetimine ilişkin kayıtların eksik tutulması veya tutulmaması

Hafif

10

4

Sözleşme yapılan işyerine ait yıllık çalışma planının hazırlanmaması veya onaylanan planın kayıt altına alınmaması

Hafif

10

5

Personel değişikliğinin üç gün içinde Bakanlığa bildirilmemesi

Hafif

10

6

Yıllık değerlendirme raporunun Bakanlığa gönderilmemesi

Hafif

10

7

Sözleşmelerin örneğine uygun olarak yapılmaması veya zamanında Bakanlığa bildirilmemesi

Hafif

10

8

İş kazası ve meslek hastalığı kayıtlarının eksik tutulması veya tutulmaması

Hafif

10

9

İşyeri hekimi ve iş güvenliği sözleşmelerinin feshinin üç gün içinde Bakanlığa bildirilmemesi

Hafif

10

10

Sorumlu müdürün ayrılmasına rağmen 10 gün içinde yeni sorumlu müdür görevlendirilmemesi

Orta

30

11

Tabela veya basılı evraklarında yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlardan farklı isim ve unvan veya yabancı dildeki karşılıklarının kullanılması durumunda uygunsuzluk başına

Orta

30

12

İşyeri hekimi sözleşmelerinin Bakanlığa gönderilmemesi

Orta

30

13

İş güvenliği uzmanı sözleşmelerinin Bakanlığa gönderilmemesi

Orta

30

14

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı işyeri hekiminin hizmet vermesinin sağlanmaması

Orta

30

15

Hizmet verilen işyerine zorunlu haller dışında, aynı iş güvenliği uzmanının hizmet vermesinin sağlanmaması

Orta

30

16

Hizmet sözleşmesi süresi sonunda elinde bulundurduğu kayıt ve dosyaların ilgili işverene teslim edilmemesi

Orta

30

17

Hizmet verilen işyerinin tehlike sınıfına uygun nitelikte iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi

Orta

30

18

Hizmet verilen işyerinin işçi sayısına uygun sürelerde iş güvenliği uzmanı görevlendirilmemesi

Orta

30

19

Hizmet verilen işyerinin işçi sayısına uygun sürelerde işyeri hekimi görevlendirilmemesi

Orta

30

20

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken işyeri hekiminin ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni işyeri hekiminin istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi

Ağır

40

21

Tam süreli iş sözleşmesiyle istihdam edilmesi gereken iş güvenliği uzmanının ayrılmasına rağmen 30 gün içinde yeni iş güvenliği uzmanının istihdam edilmemesi veya görevlendirilmemesi

Ağır

40

22

Yapılacak denetimlere engel olmak

Ağır

40

23

Yapılacak kontrollerde istenen bilgi ve belgeleri vermemek veya görevin tamamlanmasına engel olmak

Ağır

40

24

Yetki aldığı mekânda başka faaliyette bulunması

Ağır

40

 

mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati