PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
PATLAYICI MADDE ATEŞLEYİCİ YETERLİLİK BELGESİNİN VERİLMESİ ESAS VE USULLERİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

 
11.7.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM (DİĞER HÜKÜMLER)
GEÇİÇİ MADDE 1
MADDE 15 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 16 (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (HUKUKİ DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
MADDE 5 (ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER)
MADDE 6 (BAŞVURU)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (YETERLİLİK BELGESİ İLE İLGİLİ ESASLAR)
MADDE 11 (BELGELERİN SINIFLANDIRILMASI)
MADDE 12 (BELGELERİN DÜZENLENMESİ)
MADDE 13 (BELGELERİN YENİLENMESİ)
MADDE 14 (BELGELERİN İPTALİ)
İKİNCİ BÖLÜM (ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER VE BAŞVURU)
MADDE 5 (ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER)
MADDE 6 (BAŞVURU)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (SINAV KURULU VE SINAVLA İLGİLİ ESASLAR)
MADDE 10 (SINAV SONUÇLARI)
MADDE 7 (SINAV KURULU)
MADDE 8 (SINAV KURULUNUN GÖREVLERİ)
MADDE 9 (SINAVLARIN YAPILIŞI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati