İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

27.11.2010 tarihli ve 27768 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 1 €“ (MEVCUT BELGELER)
MADDE 17 – (İSGB VE OSGB’LERE İLİŞKİN ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER )
MADDE 18 – (OSGB İÇİN BELGE ALMA VE VİZE İŞLEMLERİ)
MADDE 19 – (İHTARLAR)
MADDE 2 €“ (MEVCUT OSGB VE EÄ�Ä°TÄ°M KURUMLARI)
MADDE 20 – (YETKİLERİN ASKIYA ALINMASI VE İPTALİ)
MADDE 21– (TEHLİKE SINIFLARI )
MADDE 22 – (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 23 – (YÜRÜRLÜK)
MADDE 24 – (YÜRÜTME)
MADDE 3 €“ (EÄ�Ä°TÄ°MÄ° TAMAMLAYANLAR)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 – (KAPSAM)
MADDE 3 – (DAYANAK)
MADDE 4 – (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI)
MADDE 12 – (İSGB VE OSGB’LERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI)
MADDE 13 – (GÖREVLENDİRME BELGESİ VE SÖZLEŞME )
MADDE 14 – (İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON )
MADDE 15 – (YILLIK ÇALIŞMA PLANI)
MADDE 16 – (YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU )
EK-1 (İSGB VE OSGB’LERDE BULUNACAK ASGARİ MALZEME LİSTESİ)
EK-3 (İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ)
EK-4 (İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA SÖZLEŞMESİ)
EK-5 (OSGB İLE İŞYERİ ARASINDAKİ HİZMET SÖZLEŞMESİ )
EK-6 (YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU)
EK-7 (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İHTAR TABLOSU)
İKİNCİ BÖLÜM (HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER)
MADDE 5 – (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 – (İŞÇİLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 7 – (HİZMETİN İŞÇİLERE ÜCRETSİZ VERİLMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ İLE ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ)
MADDE 10 – (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN BAŞVURU İŞLEMLERİ)
MADDE 11 – (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMLERİNİN YETKİLENDİRİLMESİ)
MADDE 8 – (İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ)
MADDE 9 – (ORTAK SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati