KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARLA İLGİLİ ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

 

28.12.2004 tarihli ve 25684 sayılıResmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BEŞİNCİ BÖLÜM (YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME)
MADDE 15 - (YÜRÜRLÜK)
MADDE 16 - (YÜRÜTME)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR)
MADDE 1 - (AMAÇ)
MADDE 2 - (KAPSAM)
MADDE 3 - (HUKUKİ DAYANAK)
MADDE 4 - (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (DİĞER HÜKÜMLER)
MADDE 12 - (GÖREVLENDİRMENİN İPTAL EDİLMESİ)
MADDE 13 - (NİHAİ SORUMLULUK)
MADDE 14 - (TEBLİĞ’DE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER)
İKİNCİ BÖLÜM (YETKİLİ KURULUŞUN GÖREVİ)
MADDE 5 - (YETKİLİ KURULUŞUN GÖREVİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARLA İLGİLİ HÜKÜMLER)
MADDE 10 - (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLMESİ )
MADDE 11 - (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 6 - (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN GÖREVLENDİRİLME KRİTERLERİ)
MADDE 7- (ONAYLANMIŞ KURULUŞLARIN İLGİLİ STANDARTLARA UYGUNLUĞU)
MADDE 8 - (BAŞVURULARLA İLGİLİ İSTENİLEN BİLGİLER)
MADDE 9 - (BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati