KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (02/07/2013 TARİHLİ VE 28695 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN İŞYERLERİNDE KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK (02/07/2013 TARİHLİ VE 28695 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
EKLER
EK-1 (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANIMINA İLİŞKİN RİSK BELİRLEME TABLOSU ÖRNEĞİ)
EK-2 (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM LİSTESİ)
EK-3 (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM KULLANILMASININ GEREKLİ OLABİLECEĞİ İŞLER VE SEKTÖRLER)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI)
MADDE 5 (GENEL KURAL)
MADDE 6 (GENEL HÜKÜMLER)
MADDE 7 (KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ)
MADDE 8 (KULLANIM KURALLARI)
MADDE 9 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 11 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 12 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 13 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati