KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

26.12.2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM (SON HÜKÜMLER)
MADDE 14 (İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ MEVZUATI)
MADDE 15 (UYGULAMA ESASLARI)
MADDE 16 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 17 (YÜRÜTME)
EK – I / B(*) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ (DEĞİŞİK:R.G.-20/3/2008-26822)
EK – I / C (*) MESLEKİ MARUZİYET SİNİR DEĞERLERİ (DEĞİŞİK:R.G.-20/3/2008-26822)
EK – I / D (*) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ (EK:R.G.-20/3/2008-26822)
EK – IV (EK: RG-19/10/2005 – 25971) SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ
A) SIVI OKSİJEN TANKLARI İÇİN
B) SIVI ARGON VE SIVI AZOT TANKLARI İÇİN
EK-I / A (*) MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ
EK-II BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ
EK-III KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (İŞÇİLERİN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ)
MADDE 5 (GENEL YÜKÜMLÜLÜK)
MADDE 6 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 7 (GENEL ÖNLEMLER)
MADDE 8 (ÖZEL KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ TEDBİRLER)
MADDE 9 (KAZA VE ACİL DURUMLARLA İLGİLİ DÜZENLEMELER)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER)
MADDE 11 (YASAKLAR)
MADDE 12 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 13 (İŞÇİLERİN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati