KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (12/08/2013 TARİH VE 28733 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (12/08/2013 TARİH VE 28733 SAYILI)
BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
EKLER
EK-1 (MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ)(*/**)
EK-2 (BİYOLOJİK SINIR DEĞERLER VE SAĞLIK GÖZETİMİ ÖNLEMLERİ)
EK-3 (KULLANIMI YASAK OLAN KİMYASAL MADDELER İLE YAPILMASI YASAKLANAN İŞLER)
EK-4 (SIVI OKSİJEN, SIVI ARGON VE SIVI AZOT DEPOLAMA TANKLARI İLE İLGİLİ GÜVENLİK MESAFELERİ)
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMININ SAĞLANMASI)
MADDE 5 (GENEL YÜKÜMLÜLÜK)
MADDE 6 (RİSK DEĞERLENDİRMESİ)
MADDE 7 (TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER)
MADDE 8 (ACİL DURUMLAR)
MADDE 9 (ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ VE BİLGİLENDİRİLMESİ)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 11 (YASAKLAR)
MADDE 12 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 13 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 14 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 15 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati