KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (06/08/2013 TARİH VE 28730 SAYILI)
Eğitim

EĞİTİM MEVZUATI

ARAMA BİLGİLERİ Başlıkta veya içerikte geçen kelimeleri mevzuat veritabanımızda arayabilirsiniz.
Aranacak Metin:
Arama Kriteri
KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (06/08/2013 TARİH VE 28730 SAYILI)

06/08/2013  SALI
Resmî Gazete
Sayı : 28730
YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

BİRİNCİ BÖLÜM (AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR)
MADDE 1 (AMAÇ)
MADDE 2 (KAPSAM)
MADDE 3 (DAYANAK)
MADDE 4 (TANIMLAR)
EKLER
EK-1
EK-2 (MESLEKİ MARUZİYET SINIR DEĞERLERİ)
EK-3
İKİNCİ BÖLÜM (İŞVERENLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ)
MADDE 10 (ÖNGÖRÜLEBİLİR MARUZİYET)
MADDE 11 (RİSKLİ ALANLARA GİRİŞ)
MADDE 12 (HİJYEN VE KİŞİSEL KORUNMA)
MADDE 13 (ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ VE EĞİTİMİ)
MADDE 14 (ÇALIŞANLARIN BİLGİ ALMA HAKKI)
MADDE 15 (ÇALIŞANLARIN GÖRÜŞLERİNİN ALINMASI VE KATILIMLARININ SAĞLANMASI)
MADDE 5 (RİSKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ)
MADDE 6 (KULLANIMIN AZALTILMASI)
MADDE 7 (MARUZİYETİN ÖNLENMESİ VE AZALTILMASI)
MADDE 8 (YETKİLİ MAKAMA BİLGİ VERİLMESİ)
MADDE 9 (ÖNGÖRÜLEMEYEN MARUZİYET)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM (ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER)
MADDE 16 (SAĞLIK GÖZETİMİ)
MADDE 17 (KAYITLARIN SAKLANMASI)
MADDE 18 (KANSEROJEN VEYA MUTAJEN MADDELER VE SINIR DEĞERLERİ)
MADDE 19 (YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK)
MADDE 20 (YÜRÜRLÜK)
MADDE 21 (YÜRÜTME)
mevzuat, egitim-mevzuati, osgb-mevzuati, isg-mevzuati, isyeri-hekimligi-mevzuati, isyeri-hekimi-mevzuati, is-guvenligi-uzmanligi-mevzuati, is-guvenligi-mevzuati, isyeri-hemsireligi-mevzuati